Artikel, Framtidsvision

Den messianska rörelsens nycklar till församlingen

Idag kommer allt fler judar till tro på Jesus parallellt med att många judar återvänder till landet Israel och hednakristna återupptäcker den kristna trons judiska rötter. Detta är tre tydliga profetiska tecken i tiden.

Den messianska rörelsen (Jesustroende judar) har viktiga nycklar till Kristi kropp. För det första hjälper den oss att upptäcka att kristendomen från början var en judisk rörelse. Den återkopplar oss med fädernas tro som apostlarna en gång förkunnade. Vi kan således betrakta oss som inympade i den messianska judendomen snarare än att vi har vår identitet i en religion skild från den judiska. Redan tidigt i kyrkohistorien bröt biskoparna med de hebreiska rötterna – men Gud vill idag återupprätta och hela församlingens relationer till judarna. Han har en plan att i den yttersta tiden frälsa hela Israel (Romarbrevet 11). 

De Jesustroende judarna kan hjälpa oss i vår förståelse av Bibeln. Om vi bara läser den sista delen av Bibeln så ser vi endast halva bilden 
- och hur kan vi då få en rätt förståelse av berättelsen? Moseböckerna är själva grunden för storyn. Jesus och hans lärjungar förkunnade bara det som Mose och profeterna lärde. Jesus sa också att inte ett enda ord (eller prick!) i lagen ska förgå förrän himmel och jord förgår (Matteus 5). De orden gäller fortfarande. Även Paulus förkunnade detta – dock har hans brev ofta blivit missförstådda av kyrkan då de lästs frånskild en judisk kontext. Den messianska rörelsen kan hjälpa oss att förstå Nya testamentet i ljuset av Torah. Läsningen blir rikare när vi lär känna den judiska kulturen.

Jesus är central i den messianska rörelsen. Det finns ett rykte inom kyrkan om att Jesustroende judar tonar ner Jesu gudom. Det är sant att det finns förgreningar som undervisar så. Dock är den generella uppfattningen att Jesus är Gud. De messianska judarna hjälper kyrkan att förstå Jesu roll som Messias samt att han på ett konkret sätt ska återvända till Jerusalem och upprätta Davids tron. Jesu roll som judarnas kung predikas sällan i våra kyrkor.

I många kristna sammanhang återupptäcker man idag de bibliska högtiderna. Främst handlar det om sabbaten men fler och fler upptäcker också glädjen i att ta del av de välsignelser som Pesach (påsk), Lövhyddohögtiden, Hanukka (ljusets fest) och andra högtider ger. När högtiderna i dag firas av Jesustroende judar (och allt fler hednakristna) är det i tacksamhet för både det gamla och det nya förbundet och med en längtan efter den dagen då vi slutligen ska fira lövhyddohögtid i Guds upprättade skapelse!

Slutligen är den messianska rörelsen en karismatisk rörelse. Det andliga livet i församlingen är nyckeln till en framtida väckelse. Andens liv i kombination med lydnad och trohet till Guds ord är vägen för den församling som vill se sekularisering brytas och Guds rike spira fram!

Artikeln är tidigare publicerad på Crossnet och i Vingårdsnytt

Annonser
Standard