Betraktelse

Hela oss Herre

Jag vill stanna upp inför två av de välsignelser som vi ber under Amidah i de dagliga bönerna. Den första finner vi i den andra bönen Gvurot / Kraftgärningar ”Du som i nåd uppehåller de levande, i stor barmhärtighet gör de döda levande, stödjer fallande och botar sjuka …” Här ser vi Guds karaktär, hur han uppenbarar sig som Herren vår läkare / ADONAI Rapha.

Jesus uppväckte de döda, botade de sjuka och manifesterade det kommande messianska rikets krafter. I det upprättade riket ska inte någon sjukdom finnas – där ska bladen från livets träd vara läkemedel för folken. (Upp 22:2) Sådan är HERREN – full av liv, läkedom och helande.

I den åttonde bönen Refuá / Helande, ber vi: ”Hela oss Herre, så vi blir helade, fräls oss så vi blir frälsta. Och sänd fullkomligt helande för alla våra plågor, ty du, Gud och konung, är en trofast och barmhärtig läkare. Välsignad vare du, Herre, som helar sitt folk Israels sjuka.”

I samband med den åttonde bönen har vi möjlighet att be spontant för personer i vår närhet som lider av sjukdom. Jag är övertygad om att Herren hör och besvarar de böner som vi ber i vår kammare. Men jag tror också att den helige Ande manar oss att lyda de befallningar som Mästaren gav sina lärjungar: ”Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.” (Matt 10:8) Det kan innebära att aktivt ta steg i vardagen, sträcka ut sin hand och förmedla helande i en konkret situation. Vi är som rikets barn kallade till att förmedla rikets krafter här och nu. Vittnesbördet om helande förlöser tro och helandetjänst är ett av församlingens främsta uppdrag.

Beställ ”en messiansk introduktion till sidduren”.

Annonser
Standard