Gästartikel

Stötestenen del 1

Det är en glädje att ha Lars Enarson som gästskribent här på Eliyahu! Lars är en förebild i sin iver för Guds rikes utbredande, sitt mångåriga bönearbete och sin passion för Guds ord. Bloggserien om Jesu gudomlighet är ett utdrag från ”Stötestenen” – en bok som jag varmt rekommenderar! I en tid då Jesu gudomlighet ifrågasätts så är det viktigt att med Andens ledning studera skriften och få klarhet i fundamentala frågor. Lars gör detta med profetisk skärpa. /David

Inledning

Efter delningen mellan judendomen och kristendomen blev så småningom frågan om Messias gudomlighet den avgörande skillnaden mellan de två religionerna. Treenighetsläran utvecklades inom kyrkan, medan judendomen helt förkastade tron på en gudomlig messiasgestalt. En expert inom dialogen mellan judiska rabbiner och kristna teologer har uttryckt det så här: “Tron på Jesu Gud förenar judar och kristna. Tron på Jesus som Gud skiljer oss åt.”

Med upprättelsen av den messianska judiska rörelsen i vår tid har denna fråga återigen blivit aktuell.

Jag har funnit att både judar och icke-judar, som inte tror att Jesus är Gud oftast har bildat sin uppfattning utifrån en eller flera av följande utgångspunkter:

  1. Den grundläggande judiska trosbekännelsen, som även Jesus bekräftade, säger att Gud är en, inte tre.
  2. I 4 Mosebok 23:19 samt i 1 Samuelsboken 15:29 står det att Gud inte är en människa.
  3. Det judiska folket som har anförtrotts Skrifterna kan inte ha fel angående Messias natur.
  4. Treenighetsläran uppfanns av den hednakristna kyrkan som förkastat allt judiskt. Den kan därför inte ha rätt.

Jag vill i denna bok dela med mig hur Gud visade mig att ingen av dessa fyra argument håller inför Skrifternas vittnesbörd om Messias gudomlighet.

Läs ”Stötestenen del 2”!


stotestenen3dUtdrag ur Lars Enarsons bok Stötestenen: Skrifternas vittnesbörd om Messias gudomlighet (Ariel Media, 2010). Används med tillstånd.

Från baksidan: I denna högaktuella, viktiga bok klarlägger Lars Enarson med skärpa Messias gudomlighet genom hela Bibeln. Men han visar också att precis som Jesu enhet med Fadern blev en stötesten för de judiska ledarna, så blev efterhand hans mänskliga identitet som jude och arvinge till Davids tron en stötesten för Kyrkan. Vi behöver återupptäcka Skrifternas vittnesbörd om Messias i vår tid.

bild: © biblewalks.com

Annonser
Standard

One thought on “Stötestenen del 1

  1. Pingback: Stötestenen del 2 | Eliyahu

Kommentarer inaktiverade.