Artikel

Stötestenen del 3: lästips

I samband med gästartiklarna om ”Stötestenen” angående kristologi vill jag tipsa om aktuella artiklar på nätet med vilka man kan fördjupa sig i ämnet.

Rav Kinzer om Nicaenska trosbekännelsen

fc1da7257992fc36032e11db3df7a664_XLEn av den messianska judendomens idag ledande teologer är rabbinen Mark Kinzer. Han skrev en viktig uppsats om debatten kring kristologi och den Nicianska trosbekännelsen från ett judiskt messianskt perspektiv: Finding Our Way Through Nicaea: The Deity of Yeshua, Bilateral Ecclesiology, and Redemptive Encounter with the Living God. Uppsatsen presenterades till Hashivenu Forum i Los Angeles år 2010. Kinzer visar på Nicaeas riktiga beslut om Bibelns budskap angående Israels Gud, samt bekännelsens svagheter gentemot det judiska folket och följaktligen den situationen församlingen och messianska judar nu befinner sig i. Darrell L. Bock gav också en respons till Kinzers presentation.

”A few years ago a controversy erupted in the Israeli Messianic Jewish movement over the question, ”Is Yeshua God?” Some leaders had publicly answered the question with a definitive ”No!” Their refusal to call Yeshua ”God” ignited a firestorm. In the eyes of many, these dissenting leaders had denied the basic tenet of Yeshua-faith. … For some Messianic Jews, one of the troubling elements of Christian history is Nicene orthodoxy. However, unlike supersessionism, antinomianism, the inquisition, and the blood-libel, it is inappropriate for us to ask our Christian partners to repent of the Nicene Creed. The Nicene consensus on Christology has endured over more than sixteen centuries, and continues to define the basic contours of Christian faith. In those settings where commitment to Nicene orthodoxy wanes, the Christian Church loses its grip on the Good News as a whole, and weakens in its faith and spiritual vitality.” (”Finding Our Way Through Nicaea”, Mark Kinzer)

N.T. Wright om en historisk samt gudomlig Jesus

nt-wrightOm Kinzer är den messianska judendomens stjärnteolog, är NT Wright nutidens mest populära kristna teolog – liknande CS Lewis på sin tid (fast från ett mycket mer akademiskt håll). NT Wright, fd biskopen i Durham, argumenterar i ”Jesus and the Identity of God” för en tidig ”high christology” (hög kristologi) i den ursprungliga Jesusrörelsen samtidigt som han håller på en historisk, judisk Jesus. Som Wright påpekar, utesluter den historiska Jesusforskningen ofta en Jesus med någon gudomlig självkännedom, medan ortodox kristenhet fjärmar sig från en verklig historisk bild av Jesus på andra templets tid. Han menar att detta inte behöver vara fallet.

”Recently … Borg has admitted, on the basis of my lengthy arguments in Jesus and the Victory of God, that it is after all possible to conceive of a first century Jew credibly coming to believe that he was called to die for the sins of Israel, and perhaps even of the world. Also he admits it is possible to conceive of a first century Jew credibly coming to believe that he was called to do and be what, in scripture, only YHWH, Israel’s God, gets to do and to be. What is Borg’s response? Simply this: such ideas are possible, but he does not accept that Jesus in fact thought this way. He does not accept such thinking because, as he says explicitly at one point, he does not like, or approve of that Jesus. Fine: now we know where we are.” (”Jesus and the Identity of God”, NT Wright)

Rav Leman om de tidiga lärjungarnas syn på Messias gudomlighet

portraitRabbin Derek Leman är nog den flitigaste bloggaren inom messiansk judendom. Helt nyligen har han annonserat att han kommer att ge ut en bok om Messias gudomlighet och erbjuder en artikelserie med utkast och idéer till boken på sin blogg Messianic Jewish Musings. Artikelserien heter ”Divine Messiah and the Early Believers” och är till stor del en messiansk judisk reflektion över Larry Hurtados forskning i boken How on Earth Did Jesus Become a God?: Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus. Lemans artiklar är nya och fräscha och ger bra läsarrespons. Ibland skriver Leman artiklar som svar på olika judars kommentarer till bloggserien (se Answering Dror Regarding the Divine Messiah). Leman ger en kort och koncis introduktion till mycket av messianska judendomens debatt kring kristologi.

”How did Yeshua come to be the object of acts of devotion far in excess of anything ever said about Moses or Enoch? How did he surpass in supremacy even the archangels? How did the image of his person and authority come to outshine even the Wisdom of God? How did his presence come to be equated with the presence of God’s spirit and exceed in personal importance even the Glory that resided in the Temple? …” (”Divine Messiah and the Early Believers”,  Derek Leman)

Annonser
Standard

One thought on “Stötestenen del 3: lästips

  1. Pingback: Skulle Paulus ha omskurit sin son? NT professor uttalar sig | Eliyahu

Kommentarer inaktiverade.