Betraktelse

Nu förstår jag…

”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör.” — Petrus till Kornelius (Apg. 10)

Historiker, forskare och teologer är eniga: under det första århundradet utgjorde den kristna tron en gren inom judendomen. Det är kontroversiellt, men det blir alltmer ett erkänt faktum. Men vad innebar detta för de första hedningarna som kom till tro? Vad innebär det för dagens kristna som inte är judar? 

Kristenheten i Väst är i starkt behov av att finna sina rötter. Rotlösheten känns överallt. Alla försöker finna en framkomlig väg, finna svar.

Guds ord har en egenkraft som håller i alla tider. De som söker sig ända tillbaka till Skrifterna upptäcker snart att de befinner sig inne på judisk terräng, bland judiska rötter. Men även denna världsomfattande messianska rörelse är i stor nöd. Vi måste mogna i både teologi och praxis.

Därför ser vi med stor förväntan fram emot Toby Janickis besök i Sverige 30 apr–2 maj. Toby tar fram den senaste forskningen om judendomen mot slutet av det Andra Templets tid och den tidiga kristna rörelsen som en bakgrund till en förståelse av de första lärjungarna till Israels Messias bland hedningarna som gick under namnet ”de gudfruktiga”. Han tar fram solida svar för icke-judar som strävar efter att praktisera de judiska rötterna till tron på Jesus.

Det är många kristna idag som vill veta vad det innebär att praktisera den typ av lärjungaskap som vi läser om i Apostlagärningarna. Det enda sättet att komma fram till detta är att återvända till den kristna trons judiska rötter och upptäcka vad det innebär att vi blivit inympade i Israel. När hedningar som tror på Messias förenar sig med det judiska folket och börjar leva i lydnad för Toran enligt de riktlinjer den ger för nationerna, kommer himmelriket närmare i väntan på Messias återkomst.

Kristna i Sverige, vare sig de är i svenska kyrkan eller i Torarörelsen och sabbatsgrupper, behöver upptäcka var vi egentligen kommer ifrån och vad det innebär praktiskt idag. Det behövs en ny tid i Sverige!

— Johannes Enarson

DeGudfruktigaMailChimp

Annonser
Standard