Betraktelse

Pingsten, lagen skriven i hjärtat

Nästa högtid som ligger framför är pingsten. I kyrkan firar vi traditionellt detta för att lärjungarna tog emot den helige Ande vilket direkt resulterade i att den första messianska församlingen ökade med tretusen personer (på en dag!). Pingsten brukar kallas för kyrkans födelsedag. Bibeltexten från Apg 2 är en modell för alla tider; en församling som uppfylls av helig Ande blir också frimodig i förkunnelsen av evangeliet – det glada budskapet om Jeshuas död och uppståndelse.

Andeutgjutelsen i Jerusalem skedde i samband med den judiska högtiden Shavuot, firandet av att lagen gavs till Mose och det judiska folket. När Herren uppenbarade sig genom eld vid Sinai berg på Mose tid skrevs lagen på stentavlor och när Herren uppenbarade sig genom eld i Jerusalem på apostlarnas tid skrevs lagen i deras hjärtan. Så blev också löftet om det nya förbundet som uttalades av profeten Jeremia uppfyllt Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.”

 Under sin pingstpredikan i templet citerar Petrus profeten Joel: ”Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.”

 När vi tar emot den helige Ande fylls vi av Guds egen närvaro, hans andedräkt och vi kan frimodigt ropa; Pappa Gud! Han har kallat oss till att vara ett profetiskt folk, ett folk som talar hans ord, hans sanning. När han skriver sin lag i våra hjärtan är det ingen lag som står i kontrast till Torah, hans givna lag. Jeshua säger klart att inte en bokstav eller prick i lagen ska upphävas. Den lag som skrivs i våra hjärtan när vi drabbas av Guds eld harmonierar med Herrens Torah. När vi förvandlas av elden så väcks i oss längtan efter att bli heliga såsom han är helig.

När kristna predikar lag utan att betona Anden blir religionen legalistisk. När kristna predikar Anden utan att betona lagen blir evangeliet grumligt, halvt och uddlöst. Vägen framåt för kristenheten i en sekulär tidsålder är liv och kraft genom den helige Ande i kombination med lydnad mot Herrens lag. Låt oss fira den kommande pingsten / Shavuot i glädje över att Herrens lag skrivits i våra hjärtan!

Annonser
Standard