Artikel, Framtidsvision, Gästartikel

Att vrida klockan tillbaka

Den kristna trons judiska rötter

Enligt teologer och kyrkohistoriska forskare kan man spåra begynnelsen till det som sedan blev den kristna kyrkan i form av söndagsfirande, biskopsämbetet, etc, ända tillbaka till 80-talet under det första århundradet.

Men den kristna trons andliga rötter finner man redan de femtio första åren efter Andens utgjutande på Pingstdagen i Jerusalem. Hur såg tron på Mästaren från Nasaret ut innan kristendomen uppstod som en religion skild från det judiska folket? Det var om den tron som Judas skrev i sitt brev: “Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.” (Jud v. 3)

Precis som det judiska folket nu vänder tillbaka till sitt eget hemland igen efter två tusen år, så vänder idag många kristna tillbaka till sitt ursprungliga andliga hemland. Tron kom från början från det judiska folket. Det är dessa ursprungliga judiska rötter vi söker.

De tolv apostlarna som lade grunden till tron på Messias var alla judar. De var uppväxta i synagogan och tänkte, talade och skrev utifrån ett judiskt perspektiv. Det var denna andliga miljö som de första hedningar som kom till tro inlemmades i.

Somliga hävdar att det inte bara är omöjligt utan även fel att försöka ”vrida klockan tillbaka” på detta sätt. Så sa även många om det judiska folkets upprättelse igen i Israels land. Gud inte bara förmår att vrida klockan tillbaka. Han har även lovat att göra det genom att upprätta allt igen i den sista tiden tillbaka till den mönsterbild vi ser i Apostlagärningarna.

Lars och Johannes Enarson


Från inledningen av Alefkursen om den kristna trons judiska rötter (Ariel Media, 2012).
(bild)

Annonser
Standard