Artikel, Framtidsvision, Gästartikel

Löftet om Elia

rabbis-talmud

”Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?” (Matt. 17:10)

Enlig gammal judisk tradition ska Elia komma tillbaka i de sista dagarna för att presentera Messias för Israel. Vid varje påskmåltid sjungs en sång som lyder: ”Elia profeten, Elia tisbiten, Elia gileaditen, må han komma snart i våra dagar med Messias Davids Son!”

Denna uppfattning om Elia bygger framför allt på löftet i Malaki 4:5–6: 

“Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.”

När lärjungarna frågade sin Mästare om detta, bekräftade han deras förväntan om Elia. “Lärjungarna frågade honom: ‘Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?’ Han svarade: ‘Elia skall komma och återupprätta allt.’” (Matt. 17:10–11) I parallelltexten i Markus står det ännu starkare betonat: “Elias måste visserligen först komma och upprätta allt igen.” (Mark. 9:11, 1917 års övers., vår betoning) Här står det att Elia måste komma före Messias.

I Malaki 3:1 står det skrivet: ”Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger HERREN Sebaot.” Utifrån denna vers har judiska rabbiner, liksom även evangelierna, förknippat Elias uppgift till profetian i Jesaja 40:3, eftersom båda texterna handlar om att bereda vägen för HERREN. ”En röst ropar i öknen: ‘Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.”

Alla fyra evangelierna börjar med att berätta om hur Johannes Döparen beredde vägen för Herren innan Messias kom första gången. Enligt Jeshua själv var Johannes Döparen ”den Elia som skulle komma” (Matt. 11:14). Ängeln Gabriel profeterade om Johannes i Lukas 1:17:

”Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

Syftet med Johannes Döparens tjänst var att skaffa ett förberett folk för Herren inför Messias första ankomst. Löftet om Elia är, emellertid, i första hand förknippat med domen på HERRENS dag. Texten i Malaki lyder: “Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda … så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.” (Mal. 4:5–6) Då Messias kom första gången kom han ”för att predika ett nådens år från Herren”. (Luk. 4:18–19) Här slutar Lukas citatet mitt i meningen från Jesaja 61:2 där det står: ”till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande.”

Hämndens dag, liksom HERRENS stora och fruktansvärda dag, handlar om Messias återkomst i sin Faders härlighet för att döma världen, som det står: ”Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” (Apg. 17:31)

Det är Elias uppgift att upprätta allt igen i förberedelse för denna dom på HERRENS dag. Uppgiften är densamma som inför Messias första ankomst: att predika omvändelse för att ”skaffa åt Herren ett folk som är berett”.

Jeshuas svar på frågan om Elia i Matteus 17:11 handlade om framtiden: ”Han svarade: ‘Elia skall komma och återupprätta allt.’” När Mästaren uttalade dessa ord var Johannes Döparen redan död. Efter detta svar angående framtiden fortsatte han, emellertid, att tala om Johannes Döparen. ”’Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem.’ Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes Döparen.” (Matt. 17:12–13)

Precis som löftet om Messias ankomst har två uppfyllelser, så handlar även profetian i Malaki om Elia om två uppfyllelser. Johannes Döparens tjänst var den första uppfyllelsen, men den primära uppfyllelsen återstår. Jeshua sa att Elia kommer att ”återupprätta allt”. Det kommer med andra ord att bli en återupprättelse i den sista tiden innan Jeshua kommer tillbaka.

Att återupprätta något betyder att återställa något tillbaka till dess ursprungliga skick eller bättre. Det betyder att vi kan förvänta oss en upprättelse igen i den yttersta tiden tillbaka till det vi läser om församlingen i Apostlagärningarna. Det var då härligheten var som störst i församlingen. Messias tolv apostlar som han själv tränat har för evigt sina namn inristade i grundstenarna till det nya Jerusalem (se Upp. 21:14). Elia ska komma och upprätta allt igen tillbaka till denna ursprungliga grund och härlighet.

Lars Enarson


Från Alefkursen om den kristna trons judiska rötter (Ariel Media, 2012). Används med tillstånd.

Annonser
Standard