Artikel

Pingst och femtio

En fråga kom upp efter förra artikeln om pingst (Var föll Anden på pingstdagen?). Betyder inte pingst och Shavuot samma sak: nämligen ”veckor”, som i veckohögtiden? 

Pingst nämns fler gånger i de Apostoliska Skrifterna (NT) än i Apostlagärningarna 2.

Paulus skriver: ”I Efesus stannar jag till pingst” (1 Kor. 16:8) och Lukas skriver: ”Paulus hade nämligen beslutat att segla förbi Efesus för att inte bli uppehållen i Asien. Han påskyndade resan för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen” (Apg. 20:16).

Ordet pingst kommer från det grekiska ordet pentekoste (πεντηκοστή) som betyder femtio. Shavuot (שָׁבֻעוֹת) är hebreiska och betyder veckor (i plural). Den grekisktalande judiska världen talade om högtiden som ”femtiohögtiden” medan den hebreisktalande judar talade om den som ”veckohögtiden”.[^1] Båda härstammar från samma vers i Bibeln:

”Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN” (3 Mos 23:16).

Den grekiska Septuagintan översätter ”femtio dagar” med pentēkonta hēmeras varifrån högtiden fick sitt grekiska namn. Versen talar också om att man skall räkna sju veckor, dvs Shavuot!

Att räkna dessa dagar och veckor, som vi gör just nu, fram till Shavuot/pingst kallas för omer-räkningen (mer om den här). Intressant nog bevaras tanken om både dagar och veckor – både pingst och Shavuot – i den traditionella judiska bönen för omer-räkningen. Enligt Toran skall man ju räkna båda.

”Välsignad var du…som befallt os angående omer-räkningen. Idag är den 43:e dagen, vilket är 6 veckor och en dag i omer-räkningen” (Ladda hem bönen här!).

En vecka kvar tills det smäller!

Kontakta oss gärna om ni har fler frågor.
eliyahujournal@gmail.com

Johannes Enarson


 

[^1]: TDNT uppslagsverk skriver:

”I den hellenistiska judendomens litteratur använder man πεντηκοστή [pentekoste, femtio] ofta som en benämning på pingsthögtiden (jfr. Tobit 2:1; 2 Mackabeerboken 12:32; Philo Decal., 160; Spec. Leg., II, 176; Josefus Ant., 3, 252…). Gamla testamentet använder inte den termen utan talar om חַג שָׁבֻעוֹת [chag shavuot, veckohögtiden], jfr. 2 Mosebok 34:22; 5 Mosebok 16:10, 16; 2 Krön. 8:13).”

Theological Dictionary of the New Testament. 1964- (G. Kittel, G. W. Bromiley & G. Friedrich, Ed.) (electronic ed.). Grand Rapids, MI: Eerdmans. Page .  Exported from Logos Bible Software 4, 4:23 PM May 27, 2014. Egen övers. till svenska.

Annonser
Standard