Artikel

Skiljemuren är riven

”Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren.” (Ef 2:11-21)

Texten från Efesierbrevets andra kapitel är adresserad till de hednakristna (oomskurna) i Efesos. Budskapet är tydligt; de som tidigare ”var långt borta” har tack vare Jesu försoningsverk kommit nära och fått del av förbunden och löftet till Israel. De hednakristna har genom Guds nåd fått del av medborgarskapet i Israel. Här nämns förbundsfolket, judarna (de omskurna, de heliga) som de ”som var nära”. Jesus har enat judar och hedningar och genom sin död på korset rivit skiljemuren mellan dem.

Jesper Svartvik, präst och teolog menar att skiljemuren måste betraktas som en metafor där muren symboliserar hedningarnas okunskap.1 Han gör en jämförelse med Andra Baruksboken där ett liknande språk används ”Du river ner skiljemuren för dem som inte har kunskap”.2 Svartvik jämför vidare likheterna i Efesierbrevet 2:17 frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära” och Jesaja 57:19 fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära” och drar slutsatsen; ”Judisk förbundstrohet är inte ett teologiskt problem, men det är däremot hedningars teologiska utanförskap.”3

Uttrycket ”Lagen med dess bud och stadgar” i vers 14-15 har ofta missuppfattats som att Jesus genom sin död upphäver lagen. Levande bibelns översättning är ett exempel; ”Genom sin död gjorde han slut på den förbittrade fiendskap som rådde mellan oss, och som orsakades av de judiska lagarna. Men han dog för att göra slut på hela det judiska lagsystemet.” Eftersom en sådan tolkning direkt skulle motsäga Jesu egna ord i Matt 5:17 ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen” så måste ”lagen med dess bud och stadgar” i detta stycke snarare hänvisa till de specifika stadgar angående relationen mellan judar och hedningar. Messiansk-judiska teologen David H. Stern menar att ”budens stadgelag” (1917 översättning) hänvisar till de rabbinska förordningarna angående relationen mellan jude och hedning.4 Svartvik tolkar det på ett liknande sätt; ”Det finns alltså skäl att anta att formuleringen ’lagen med dess bud och stadgar’ inte åsyftar alla judiska texter och inte heller alla judiska traditioner, utan enbart den specifika tolkningstradition som hävdade att uteslutande judar kunde ha en förbundsgemenskap med Gud.”5

Hednakristna har tack vare Jesus fått komma nära Gud och fått del av Israels förbund. Gud har förenat oss (en ny människa) med hans egendomsfolk judarna. ”En ny människa” i vers 15 ska dock inte tolkas som ”en ny religion” – av sammanhanget förstår vi att det syftar på en ny relation mellan judar och hedningar.


  1. Jesper Svartvik ”Försoning och förvandling” (Verbum) s. 93-94 
  2.  2 Baruk 53 
  3.  Jesper Svartvik ”Försoning och förvandling” (Verbum) s. 99 
  4.  ”Jewish New Testament Commentary” (JNTP) David Stern s. 588 
  5.  Jesper Svartvik ”Försoning och förvandling” (Verbum) s. 99 
Annonser
Standard

One thought on “Skiljemuren är riven

  1. Pingback: Skiljemuren är riven | Inympad

Kommentarer inaktiverade.