Media

Video: Dr. Kendall Soulen bemöter ersättningsteologin


Eliyahu vill varmt rekommendera en informativ video med en ledande expert på ersättningsteologi (eller ”supersessionism”, om man vill ge samma begrepp en mer positiv spin). Christian Hjärtegren presenterar Soulen på följande sätt i sin uppsats Ersättningsteologi i svensk kontext (ÖMS, 2010):
”Den teologiska debatten kring ersättningsteologi är världsvid. Med andra ord förekommer den så gott som överallt där kristendomen finns. Den finns i hög grad i Sverige men i ännu högre grad i USA. … En viktig bok för mitt arbete har varit The God of Israel and Christian Theology av R. Kendall Soulen. Kendall’s böcker har fått stor inflytande åtminstone i den amerikanska debatten och en del anser att man ska ha läst hans bok för att kunna gå in i debatten på ett tjänligt och rättvist sätt.” (sid 12).

”R. Kendall Soulen är professor i systematisk teologi vid Wesley teologiska seminarium i Washington. På bokens baksida finner man en förlängning av bokens titeln som lyder: Christianity without triumphalism – The God of Israel and Christianity Theology. Detta tillägg är högst signifikant för Soulen. Tre stora teologer, George Lindbeck vid Yale divinity School, Michael Wyschogrod, författare till The Body of Faith och Patrick D. Miller vid Princeton teologiska seminarium, rekommenderar boken och räds inte orden när de beskriver betydelsen av Soulens bok. Så här skriver George Lindbeck:
This is the most promising proposal to date for overcoming Christian doctrinal supersessionism while maintaning the continuing theological importance of Judaism for Christianity and not sacrificing the christological claims historically considering essential to Christian identity.” (sid. 14).
Del två finns här:

Annonser
Standard