Gästartikel

Paulus och Lagen (del 4)

Texten är hämtad från kapitel 6 i ”Alefkursen” – en kurs om den kristna trons judiska rötter. Undervisningsmaterialet kan beställas här. Publicerat med tillstånd från Ariel Media. 

Är Toran avskräde? Filipperbrevet 3

Paulus anklagades av judarna i Jerusalem för att ha talat mot Toran och försvarade sig: ”Varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag förbrutit mig … jag inte har gjort något som kunde skada vårt folk eller våra seder från fäderna.” (Apg. 25:8; 28:17) Kan då Paulus i Filipperbrevet ha kallat Toran för ”avskräde”? Somliga menar det. Här är textsammanhanget:

“Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Messias Jeshua och inte förlitar oss på yttre ting, fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer, jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Messias skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Messias Jeshua, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Messias. (Fil. 3:3–8)

Paulus sätt att uttrycka sig i detta avsnitt var vanligt bland judiska rabbiner på denna tid. Det handlar om medvetna överdriver för att starkt betona något viktigt. Jeshua sa t.ex. att den som ville vara hans lärjunge måste hata både sina föräldrar, sina barn och sitt eget liv. ”Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.” (Luk. 14:26) Betyder detta verkligen att vi ska börja hata våra föräldrar? Gud förbjude! Hata i detta sammanhang betyder helt enkelt ”älska mindre”. Kärleken och lydnaden till vår Mästare måste komma först.

Det är på samma sätt Paulus talar om sina tidigare meriter innan han mötte Jeshua. Man skulle kunna jämföra det med en person idag som säger: ”Jag har den bästa utbildningen och anses vara den bäste läkaren i hela världen inom mitt område. Jag har skött mina finanser oklanderligt, varit trogen mot min fru under hela mitt liv och fostrat alla mina barn till goda medborgare. Men detta räknar jag som noll och intet jämfört med att få lära känna min Mästare och Frälsare.” Betyder detta att alla dessa uppräknade meriter är värdelösa eller dåliga? Naturligtvis inte!

På samma sätt skulle Paulus kunna skryta över yttre ting om han ville och förlita sig på detta. Han valde i stället att i jämförelse med kunskapen om Messias räkna sina meriter som förlust och avskräde.

Det finns många fler exempel i Paulus brev som vi skulle behöva ta upp, men som vi inte har utrymmet för att göra i denna lektion. Ovanstående exempel får räcka för att visa att Paulus inte avskaffade Toran eller skrev emot Toran i sina brev. Han själv var en trogen jude som höll fast vid Lagen och levde efter den under hela sitt liv. Det är framför allt sådana som är okunniga i Lagen som missförstår Paulus.

Annonser
Standard