Betraktelse

Sabbat – lördag eller söndag?

Varför väljer fler och fler kristna att helga vilodagen på lördagen och inte söndagen?

Det finns två huvudanledningar till att observera lördagen som vilodag.

  1. Lördagen är Guds avtalade tid. I skriften omnämns lördagen (den sjunde dagen) uteslutande som Guds “avskilda dag”. “Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.” Även om sabbaten på ett speciellt sätt är ett förbundstecken för det judiska folket så finns även en inbjudan för oss hednakristna att delta. I samband med sabbatsmorgonens kiddush läser vi: “De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den, och som håller fast vid mitt förbund, dem skall jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus.” (Jesaja 56:6-7)

  2. Kyrkans beslut att ändra vilodagen från lördag till söndag hade antisemitiska motiv. Från början var den unga Jesusrörelsen en helt judisk rörelse men efter Jerusalems och templets förstöring år 70 blev den hednakristna delen av kyrkan snart tongivande för utformandet av teologin. Kyrkans konflikter med judarna urartade snart till en antijudiskhet som fick förödande konsekvenser. I samband med ett kyrkomöte i Laodicea på 300-talet förbjöds kristna att delta i det judiska sabbatsfirandet och kyrkan deklarerade istället söndagen som vilodag. Att som kristen välja att observera lördagen som vilodag är en gest av försoning och uttrycker en vilja att fira Herrens högtider i enhet med Israel.

Annonser
Standard