Recension

Ödmjukt bidrag till den judisk-kristna dialogen

InympadLenartssonMockup

Pingstpastor och teologie doktor Göran Lennartssons nyutgivna bok Inympad (Livets Ords förlag) är en lättläst, kortfattad men kärnfull bok med syftet att utbilda kristna om kristendomens judiska rötter.

Inledningsvis skildras Jesu (Jeshua ben Josef) uppväxt i en from andlig miljö som kännetecknade de galileiska judarna i Israel under antiken. Lennartsson stannar upp inför detaljer kopplade till judisk förbundstrohet – något en kristen läsarkrets av slentrian kan missa i sina studier; Jesu omskärelse på åttonde dagen, hans Bar mitzva och engagemang i synagogan. Vidare berättas om hur Jesu undervisning – påverkad av judisk mystik och apokalyptik, ibland kom i konflikt med den fariseiska traditionen. I kristen teologi framställs inte sällan detta som en tvist mellan kristendom och judendom men Lennartsson framhäver att det snarare handlar om inomjudiska dispyter. Faktum är, menar Lennartsson, att Jesus aldrig hade för avsikt att starta en ny religion skild från judendomen. Den tidiga Jesusrörelsen ska istället betraktas som en gren inom dåtidens judendom. Stora delar av Jesu undervisning harmonierar också med tidigare rabbinska källor.

Lennartsson ger även exempel från den tidiga kyrkans lära och praktik. Under det första kyrkokonciliet i Jerusalem var den stora tvistefrågan för den unga Jesusrörelsen huruvida hedningarna skulle omskäras eller ej. Det berättas även om att hednakristna uppmuntrades till att äta kosherkött och fördjupa sin Toraobservans – en tradition som den tidiga kyrkan förlorade under det andra århundradet efter Kristus.

Vad var då orsaken till brytningen mellan judendom och kristendom? Lennartsson lyfter fram teologiska, sociologiska och politiska skäl till skilsmässan. Templets förstöring år 70 och den kristna Jerusalemförsamlingens upplösning nämns som en bidragande faktor. Den framgångsrika missionen bland hedningar innebar också stora förändringar och de judekristnas pacifistiska hållning under Bar Kokhba-revolten medverkade till ökade spänningar. När brytningen var definitiv dröjde det inte länge förrän den kristna rörelsens tidigare judiska ledning ersattes med hednakristna. Den teologi som sedan växte fram hävdade att kyrkan övertagit judarnas roll som Guds utvalda folk och att judisk förbundstrohet var förlegad – en ersättningsteologi som direkt motsäger Jesu undervisning. Ersättningsteologin står också i kontrast till aposteln Paulus som betraktade hednakristna likt inympade grenar i en judisk stam.

Göran Lennartssons bok är ett ödmjukt bidrag till den pågående judisk-kristna dialogen. Efter varje kapitel följer olika samtalsfrågor som berör judisk-kristna relationer vilket gör att boken kan användas som studiebok i såväl judiska som kristna sammanhang.

David Åhlén

Annonser
Standard