Artikel, Framtidsvision

Messiansk judendom – ett alternativ till de historiska kyrkorna

Screen Shot 2016-04-05 at 1.22.19 PM

I tider då allt fler kristna söker fördjupning och i vissa fall väljer att konvertera till de äldre kyrkofamiljerna kan den messianska judendomens tro och praktik vara ett vitalt alternativ.

Sanningen är att varken Rom eller Konstantinopel var den unga kyrkans centrum utan snarare Jerusalem. Den tidiga Jesusrörelsen var en helt judisk rörelse och varken Jesus eller Paulus hade intentionen att skapa en ny religion skild från judendom. Därför är det naturligt, när vi idag söker den kristna trons rötter, att vi letar oss tillbaka till de uråldriga stigarna.

Kritiska röster hävdar att antikens judendom inte är densamma som dagens rabbinska judendom och att det därför är omöjligt att praktisera den judendom Jesus utövade. Det är sant att den judiska tron (liksom den kristna) har genomgått förändringar. Samtidigt måste vi tro att Guds Ande varit verksam både inom den hednakristna kyrkan och bland Jesu bröder, judarna. Det är också en utmaning för den som vill orientera sig mot en messiansk judendom att be om urskiljningens gåva.

Den som söker den kristna trons judiska rötter kommer glädjas över att finna bortglömda skatter. Här finns en inbjudan även för hednakristna att ta del av Israels välsignelser. Liksom de gudfruktiga hedningar som levde nära synagogan på Jesu tid och de hednakristna som var del av den tidiga judiska Jesusrörelsen får vi idag ta del av en gudomlig inbjudan till fördjupad Torahobservans. Genom trohet till Guds ord och en sund karismatik kan vi återerövra en autentisk kristen tro. I ljuset av de profetiska händelser kopplade till landet Israel i modern tid längtar många kristna idag efter att leva i enhet med Israel. Rörelsen mot Jerusalem är också gynnsamt ur ett ekumeniskt perspektiv då troende har möjlighet att stå kvar i sina sammanhang. Låt oss be om att få se en messiansk rörelse med en hög kristologi växa fram i vårt land.

David Åhlén

(Insändare i tidningen Dagen 5/1, 2016) bild källa.

Annonser
Standard