Betraktelse, Framtidsvision

”Vet varifrån du kom, vart du är på väg och inför vem du kommer att ge en redovisning och räkenskap.”

— Pirkei Avot (Fädernas tänkespråk) 3:1

Som en uppföljning till artikeln ”En syn om församlingens upprättelse i den sista tiden” här på Eliyahu, vill jag stanna upp inför en tanke. Det har blivit populärt i Sverige och i Väst att söka sig tillbaka till trons rötter, till något historiskt, ofta även att konvertera till äldre kyrkotraditioner. Detta gör messiansk judendom ett mycket attraktivt val till autentisk historisk tro och praxis.

För somliga kan det verka lite smått intressant att rota i våra historiska rötter –för den som har tid med sådant – men det är vår verklighet och församlingsliv nu som är det väsentliga.

När vi pratar om att söka oss tillbaka, tror jag det är väldigt viktigt att poängtera att Jerusalem och den apostoliska messianska judendomen inte enbart är vårt ursprung, men det är även vårt mål och framtidshop. Precis som skrevs i ovan nämnda artikel:

”Jag såg ett landskap som var delat i mitten av ett vattendrag. Den ena sidan representerade judendomen inklusive den apostoliska judendomen så som vi ser den presenterad i Apostlagärningarna. Den andra sidan representerade kristendomen som den senare uppstod skild från dess judiska rötter. Det var på den judiska sidan kristendomen började en gång som en rörelse inom judendomen. På denna sida fanns också framme vid horisonten Messias ankomst tillbaka till Jerusalem. Han kom första gången till sina egna landsmän och han kommer också tillbaka till dem i Jerusalem när de välkomnar honom. Det är där målet finns.

Frågan är om det inte egentligen var en vaghet om vart vi alla är på väg som fick folk att söka rötterna? ”Jag vet inte vart jag egentligen är på väg. Var kom jag ifrån som troende? Om jag hittar det svaret så kanske jag kan se var jag är.” Om folk inte vet vart de är på väg, eller vart de kommer ifrån, är det inte långsökt att påstå att de är vilse.

Trons rötter är vitalt viktiga för vår framtidsvision och slutligen de livsbeslut vi gör i nuet. Jerusalem är inte enbart våra rötter, det är vår framtid.

”Vet varifrån du kom, vart du är på väg och inför vem du kommer att ge en redovisning och räkenskap.” — Pirkei Avot (Fädernas tänkespråk) 3:1

Annonser

Vart du är på väg

Citat