Artikel, Parasha

Spetälska – en andlig sjukdom (Metzora)

Vi på Eliyahu är glada över att få presentera utdrag ur Lars Enarsons kommentarer till veckans parasha. Parasha betyder ”avsnitt” och är Torahtexter (1-5 Mosebok) uppdelade i veckovisa portioner för läsning och studier under ett helt år. Vi kommer att publicera ett kort utdrag från Lars parashakommentar varje torsdag. Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren (vilket vi varmt rekommenderar!) /David

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 3 Mos 14:1–15:33. Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna. Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

En andlig sjukdom

Det hebreiska ordet för spetälska är tzaraat. Som vi påpekade förra veckan existerar denna sjukdom inte idag och ska därför inte förväxlas med sjukdomen lepra. Den bibliska beskrivningen av tzaraat visar att det i första hand handlade om en andlig åkomma, en domshandling från Gud, som yttrade sig fysiskt antingen på kroppen, ett klädesplagg, (3 Mos 13:47-59) eller ett hus (3 Mos 14:33-53). Kapitel 14 avslutas:

“Detta är lagen om allt slags spetälskesjukdom och spetälskeskorv, om spetälska på kläder och på hus, om upphöjningar på huden, utslag och ljusa fläckar, till undervisning om när något är orent eller rent. Detta är lagen om spetälska.” (3 Mos 14:54-57)

Judas visar att även kläder kan vara andligt förorenade av synd. Han skriver:

“Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.” (Jud v. 22-23)

Men kläder kan också förmedla Guds kraft. ”…man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.” (Apg 19:12)

Precis som Guds Ande uppfyllde huset där lärjungarna var samlade på Pingstdagen, kan orena andar också bosätta sig i ett hus så att det blir orent om det finns synd där. Det står i Sakarja:

”Då sade han till mig: ’Detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift, och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Jag har låtit den gå ut, säger HERREN Sebaot, för att den skall komma in i tjuvens hus och in i huset hos den som svär falskt vid mitt namn. Den skall stanna där i huset och fräta upp det med trävirke och stenar.’” (Sak 5:3-4)

Vi nämnde förra veckan att orsaken till spetälska var en domshandling från Gud över framför allt förtal och skvaller, högmod och själviskhet. Det är en allmän princip i Skriften att den första gången ett ämne eller en företeelse förekommer, så kan man se de mest grundläggande dragen. Första gången då en spetälsk person omnämns i Bibeln gäller det Mirjams uppror mot Mose då hon talade illa om honom.

”Mirjam och Aron talade illa om Mose på grund av den nubiska kvinna som han hade tagit till hustru, ty han hade tagit en nubisk kvinna till hustru. De sade: ’Är då Mose den ende som HERREN talar genom? Talar han inte också genom oss?’ Och HERREN hörde detta… Och HERRENS vrede upptändes mot dem, och han lämnade dem. När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk. Då sade Aron till Mose: ’O, min herre, lägg inte på oss denna synd som vi i vår dårskap har begått.’” (Nu 12:1-2,9-11)

Här ser vi att det var ont tal och skvaller, som var orsaken till det första exemplet på spetälska i Skriften. Detta anses därför som den främsta orsaken till denna åkomma.

Den spetälske isolerades från samhället för att inte orenheten skulle föras vidare. Personen fick på så vis även tid till att tänka över sitt beteende och omvända sig.

”Den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder. Han skall ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: ’Oren! Oren!’ Så länge han är angripen av spetälska skall han vara oren. Han är oren och skall bo avskilt. Han skall ha sin bostad utanför lägret.” (3 Mos 13:45-46)

Det står om Ussia: ”Men när Ussia hade stärkt sin makt blev hans hjärta högmodigt, till hans eget fördärv…. Kung Ussia var sedan spetälsk ända till sin dödsdag och bodde i ett särskilt hus. Eftersom han var spetälsk var han utesluten från HERRENS hus.” (2 Krön 26:16, 21)

Eftersom tzaraat var en domshandling från Gud, kunde han även ta bort den när den som var angripen omvänt sig och gjort bättring. Vi ser i evangelierna att mannen som Jeshua renade från spetälska hade omvänt sig från sitt högmod. Han kom fram till Mästaren, ödmjukade sig och bönföll honom om nåd.

”En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: ’Om du vill, så kan du göra mig ren.’ Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: ’Jag vill. Bli ren!’ Genast försvann spetälskan och han blev ren.” (Mark 1:40-42)

Jeshua visade med detta att han är den levande vattenkällan. I stället för att bli oren genom att röra vid den spetälske, blev den spetälske ren, precis som levande vatten renar från rituell orenhet.

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren. (Bild: Healing of the Lepers at Capernaum av James Joseph Jacques Tissot.)

Annonser
Standard