Artikel, Parasha

Den bibliska påsken

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 2 Mos 12:21–51

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

Den bibliska påsken

”Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: ’Gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet!’” (2 Mos 12:21)

Denna vecka firas Påskhögtiden bland alla judar. Då görs det ett uppehåll i den ordinarie genomläsningen av Toran och i stället läses texten från Andra Moseboken om Påskhögtiden. Denna högtid pekar fram emot Messias som Guds påskalamm. Paulus uppmanade de troende i Korint att fira denna högtid.

”Rensa bort den gamla surdegen a för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Messias har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.” (1 Kor 5:7-8)

Aposteln Petrus skrev:

Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Messias dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull.” (1 Petr. 1:18-20)

Vi ska nu undersöka den profetiska uppfyllelsen av Påskhögtiden. Låt oss först gå till det viktiga bibelstället i 1 Korintierbrevet 15:1-5 som handlar om evangeliet, de goda nyheterna:

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Messias dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.”

Vi ser här att grundvalen för evangeliet inte bara är att Jesus/Jeshua dog för våra synder och uppstod på tredje dagen, utan att han gjorde detta ”enligt Skrifterna”. Messias dog inte bara när som helst, var som helst eller hur som helst, utan han gjorde det exakt så som det stod skrivet om honom i de Heliga Skrifterna. Detta är mycket viktigt.

Hebréerbrevet 10:1 och även Kolosserbrevet 2:17 förklarar att Lagen är en skugga av den verklighet som finns i Messias. Skuggan och objektet som projicerar skuggan måste alltid stämma med varandra. Det betyder att skuggbilden som finns i Toran uppenbarar för oss vad som blev uppfyllt genom Messias när han dog och uppstod. Efter sin uppståndelse sa Jeshua till de två lärjungarna på vägen till Emmaus,

Han sade till dem: ’Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?’ Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna. … Och han sade till dem: ’Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.” (Luk. 24:25-27,44)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren.

Annonser
Standard