Artikel, Parasha

Bamidbar (I öknen)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 4 Mos 1:1–4:20

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

I öknen

“HERREN talade till Mose i Sinai öken, i uppenbarelsetältet, på första dagen i andra månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land. Han sade: ‘Räkna antalet av Israels barn, hela deras menighet efter deras släkter och familjer, med uppräkning av namnen på alla män, var person för sig.’” (4 Mos 1:1-2)

Fjärde Mosebok heter på hebreiska Bamidbar, som betyder ”I öknen” eller ”I vildmarken”. Den skildrar Israels barns vandring genom öknen på väg till det utlovade landet. Skildringen börjar på första dagen i den andra månaden av det andra året efter uttåget ur Egypten, nästan ett år efter ankomsten till Sinai.

Femtio dagar efter uttåget ur Egypten kom Israel till Sinai berg där de tog emot Toran från himmelen. Där fick Mose också befallningen att bygga Tabernaklet, för att Gud skulle kunna bo ibland Israel. Längst inne i det Allra Heligaste under Nådastolen, mellan keruberna stod Arken. Den innehöll tavlorna med de Tio Orden som de hade mottagit på Sinai. Syftet med Tabernaklet var att Israel så att säga skulle kunna ”ta Sinai med sig” på sin fortsatta vandring. Allt detta skildras i Andra Moseboken.

På den första dagen i den första månaden av det andra året efter uttåget, var Tabernaklet färdigt (2 Mos 40:17). Tredje Mosebok skildrar det som händer under den första månaden efter det att Tabernaklet blivit uppsatt. Den tar upp undervisning om offren, om invigningen av prästerna och leviterna i deras tjänster, alla renhetslagarna förknippade med Tabernaklet, samt undervisningen om HERRENS högtider.

I Fjärde Mosebok är folket redo att bryta upp från Sinai och vandra vidare mot det utlovade Landet. Innan dess behöver riktlinjerna dras upp för stammarnas tågordning, deras lägerplatser och hur Tabernaklet ska transporteras.

Stefanus förklarade om Mose: ”Det var Mose som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder, och som tog emot levande ord för att ge till oss.” (Apg 7:38) Fjärde Mosebokens skildring av Israels barns färd genom öknen på vägen till Löfteslandet är en bild på ökenvandringen genom detta livet på vägen till Guds rike.

Här finns enormt mycket lärdomar för oss, både individuellt men framför allt som församling. ”Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.” (1 Kor 10:11)

Folkräkningen

Skildringen i Fjärde Moseboken börjar med att Gud befaller Mose att räkna var och en av folket. Gud är inte bara intresserad av Israel som nation. Han är också vars och ens personlige Frälsare. ”Räkna antalet av Israels barn, hela deras menighet… var person för sig.” (4 Mos 1:2)

”Var person för sig” heter på hebreiska gulgoleth. På arameiska är ordet gulgalta från vilket Golgata kommer. Gulgoleth är OT:1538 i Strongs Concordance och översätts med ”huvud, varje person, röstetal eller skalle.” Det står i Mark 15:22: “Och de förde Jeshua till Golgata, det betyder Huvudskalleplatsen.”

Ordagrant står det i hebreiskan i vers 2:Lyft upp huvudet på Israels barn, hela deras menighet… var person för sig.” Att lyfta upp någons huvud handlar i Skrifterna både om upphöjelse och dom. Vi känner t ex igen den här formuleringen från Josefs drömmar om bagaren och munskänken. Munskänkens huvud blev upphöjt, genom att han fick tillbaka sin ursprungliga tjänst vid faraos hov. Bagarens huvud blev upphöjt genom att han avrättades upphängd upp på en påle.

Allt detta pekar på Messias upphöjelse på Golgata. Där gick domen över vår syndiga natur då vår gamla människa dog. Samtidigt har vi genom Golgata kors blivit upphöjda och fått nytt liv genom Messias. Vi har uppstått till ett nytt liv med honom precis som munskänken fick ett nytt liv. Ära vare Gud! ”Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.” (Joh 3:14-15)

I samband med räkningen av Guds folk står det i Andra Mosebok 30:11-16:

”När du räknar antalet av Israels barn som skall mönstras, skall var och en vid mönstringen ge åt HERREN en lösepenning för sitt liv, för att ingen straffdom skall drabba dem vid mönstringen. Var och en som tas upp bland de mönstrade skall ge en halv sikel efter helgedomssikelns vikt, sikeln räknad till tjugo gera, en halv sikel som offergåva åt HERREN. Var och en som tas upp bland de mönstrade, den som är tjugo år gammal eller mer, skall ge detta som en offergåva åt HERREN. Den rike skall inte ge mer och den fattige inte mindre än en halv sikel, när ni ger offergåvan åt HERREN som lösen för ert liv. Du skall ta emot lösensumman från Israels barn och ge den till arbetet vid uppenbarelsetältet. Detta skall vara för Israels barn som en påminnelse inför HERRENS ansikte för att lösen skall betalas för er.”

Jeshua betalade priset, försoningspenningen, för hela mänskligheten för att försona våra själar så att vi kan räknas bland Guds folk. Han gjorde det på Golgata, huvudskalleplatsen! Gud älskar varje människa. Han vill räkna var och en. Till slut kommer dock ingen att räknas bland Guds folk som inte har kommit till Golgata och i tro accepterat det pris som Messias betalade för vår försoning!

Toran pekar på Messias. Han är vår lösepenning. Det var om honom som Moses skrev. “Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.” (Joh 5:46) Har du bildligt talat varit vid Golgata och i tro tagit emot det pris Messias betalade med sitt eget blod för att du skall räknas bland Guds folk? Innan dess kan du inte börja vandringen mot det utlovade Landet!

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren av Lars Enarson.

Annonser
Standard