Artikel, Parasha

Naso (Lyft upp)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 4 Mos 4:21–7:89

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

Den Aronitiska välsignelsen

Parashat Nasso innehåller en av de mest kända texterna i hela Bibeln: den aronitiska eller prästerliga välsignelsen.

“HERREN talade till Mose. Han sade: ’Säg till Aron och hans söner: När ni välsignar Israels barn skall ni säga till dem: HERREN välsigne dig och bevare dig. HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid. På detta sätt skall de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna dem.’” (4 Mos 6:22-27)

Det är Arons söner, dvs prästerna i Israel som har fått detta uppdrag att välsigna Israel. Inte så att de har någon egen välsignelse att förmedla, utan de har fått uppdraget att förmedla Guds välsignelser å hans vägnar. De gör detta genom att uttala orden i välsignelsen och Gud säger: ”På detta sätt skall de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna dem.”

Välsignelsen lägger Guds Namn på den som välsignas. Guds Namn representerar fullheten av hans karaktär och härlighet. Vi läser om när Mose fick se Guds härlighet;

”Mose sade: ’Låt mig få se din härlighet.’ Han svarade: ’Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet ‘HERREN’ inför dig.’ …Då steg HERREN ner i molnskyn och ställde sig där nära intill honom och ropade ut HERRENS namn.” (2 Mos 33:18-19; 34:5)

Arons söner finns fortfarande kvar idag bland det judiska folket. Dit hör t ex judar vars namn är Cohen, Kohen, Katz och liknande, vilket betyder präst. Under flera århundraden var det en sed bland många av de första kristna att gå till synagogan för att ta emot den prästerliga välsignelsen under högtiderna. Detta var den främsta orsaken till Johannes Chrysostomos fruktansvärda predikningar mot judarna i slutet av 300-talet. Idag välsignar judar av prästsläkt två gånger per år alla som kommer till Västra Muren i Jerusalem: under Påsken och under Lövhyddohögtiden. Det är en mäktig ceremoni.

För övrigt uttalar varje judisk fader denna välsignelse över sin familj och sina barn varje Sabbat och samma välsignelse uttalas ju också i så gott som alla kyrkor världen över varje vecka.

Välsignelsen är trefaldig. Den första välsignelsen ”HERREN välsigne dig och bevare dig”, uppfattas bland judar som att den i första hand handlar om yttre, materiella välsignelser, likt dem som nämns i Femte Mosebok 28:3-13 eftersom den också är en bön om beskydd över den välsignelse man fått från Gud. ”Beskydda dig” är förmodligen en mer texttrogen översättning. Andliga välsignelser beskyddas genom att vi lever rättfärdigt inför Gud, medan materiella välsignelser behöver bön om Guds beskydd. Jeshua sa:

“Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.” (Mark 11:29-30)

Den andra välsignelsen ”HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig”, uppfattas som andliga välsignelser framför allt utifrån uppenbarelser i Guds Ord eftersom det står: ”När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.” (Ps 119:130) Likaså: ”Ty budet är en lykta och Toran ett ljus.” (Ords 6:23)

Det står om vår Mästare: “Och Jeshua växte till i vishet, i ålder och välbehag [nåd] inför Gud och människor.” (Luk 2:52) Detta är ett exempel på vad denna välsignelse handlar om. Paulus bad för de troende: ”Jag ber att vår Herre Jeshua Messias Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.” (Ef 1:17) Den andra välsignelsen handlar om visheten och uppenbarelsen att lära känna Gud.

Den tredje och sista välsignelsen ”HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid”, uppfattas som att det handlar om att Gud tar bort sin vrede från oss trots vår ofullkomlighet och välsignar oss med sin närvaro – frid med Gud och frid i relationerna med alla människor, frid när vi kommer in och frid när vi går ut.

När välsignelsen uttalas är det viktigt att stå i ödmjuk koncentration och tillbedjan inför HERREN för att i tro ta emot välsignelsen då hans Namn och härlighet läggs på oss.

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren av Lars Enarson.

Annonser
Standard