Artikel, Parasha

Beha’alotcha (När du sätter upp)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 4 Mos 8:1–13:1

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

Israel lämnar Sinai

“Andra året, i andra månaden, på tjugonde dagen, höjde sig molnskyn från vittnesbördets tabernakel. Då bröt Israels barn upp från Sinai öken och gick från plats till plats, och molnskyn stannade i öknen Paran.” (4 Mos 10:11-12)

I denna parasha kommer Israel att bryta upp från Sinai berg efter att ha varit där i nästan ett år.

Otroligt mycket har hänt på denna förhållandevis korta tid, sådant som haft avgörande betydelse för hela mänsklighetens historia. Israel har ingått förbund med HERREN, Toran har blivit given från himmelen, Tabernaklet har byggts och satts upp, HERRENS härlighet har fyllt Tabernaklet, offertjänsten har inrättats, prästerna och leviterna har fått sina uppgifter och folket har räknats och tilldelats sina specifika lägerplatser och tågordning. Det är detta år som utgör själva kärnan i hela Toran!

Nu är Israel redo att dra vidare. Ingenting är lämnat åt slumpen. Allt präglas av ordning in i minsta detalj. Det står i 4 Mos 24:5: ”Hur sköna är inte dina tält, o Jakob, dina boningar, o Israel!” Guds ordningar är ljuvliga. De reflekterar hans karaktär som fridens Gud.

Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger HERREN befallning om välsignelse, om liv till evig tid.” (Ps 133)

HERREN längtar efter att vi ska komma in i trygga relationer till varandra i Messias kropp utan att behöva fara hit och dit efter den senaste uppenbarelsen och häftigaste undervisningen. Paulus varnade Timoteus:

”Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Messias Jeshua, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.” (2 Tim 4:1-4)

Det är viktigt att vi håller oss till ”den sunda läran” och undviker spektakulära uppenbarelser och spetsfundigheter som bara kliar i öronen. Låt oss vara noggranna med att följa Guds undervisning så att vi kan komma in i ett välsignat liv med Guds välbehag och frid över oss! Det är det primära syftet med Toran.

Ljusstaken och Andens liv

”HERREN talade till Mose. Han sade: Tala till Aron och säg till honom: När du sätter upp de sju lamporna, skall du sätta upp dem så att de kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken.’” (4 Mos 8:1-2)

Parashat Beha’alotcha inleds med instruktioner till Aron angående ljusstaken. Varför görs detta återigen här när samma instruktioner redan getts en gång tidigare (se 2 Mos 25:37-40)?

För det första behöver vi påminna oss om att Toran inte alltid är skriven i kronologisk ordning. Hela det föregående långa kapitlet har beskrivit stamfurstarnas offergåvor i samband med Tabernaklets invigning. Allt detta skedde på den första dagen i den första månaden på det andra året efter uttåget ur Egypten (2 Mos 40:17, 3 Mos 8:10).

Precis som med Hannukahögtiden, som firas till minnet av Templets och altarets återinvigning, så är det nu även här just ljusstaken som står i centrum. Det är framför allt tändningen av ljusstaken, menoran, som man firar under Hannuka. Oljan är en symbol för den Helige Ande. Utan Andens liv och ljus är hela gudstjänsten enbart döda ritualer. Därför står ljusstaken i centrum och nämns återigen här i samband med Tabernaklets och leviternas invigning till tjänst. Vi får aldrig glömma bort vikten av att ständigt uppfyllas av Anden. Det är enbart genom Guds Ande som vi kan göra tjänst inför HERRENS ansikte!

“Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn… Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:8,17-19)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren av Lars Enarson.

Annonser
Standard