Artikel, Parasha

Shelach (Sänd)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 4 Mos 13:2–15:41

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

Tofsar på kläderna

I samband med händelsen med spejarna gavs också budet om att ha hörntofsar på kläderna. Syftet var att komma ihåg alla HERRENS bud för att inte förledas till synd.

“HERREN sade till Mose: ‘Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla HERRENS bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land för att vara er Gud. Jag är HERREN, er Gud.’” (4 Mos 15:37-41)

Varje from jude citerar detta bud två gånger varje dag. Varje gång ordet hörntofs uttalas kysser man dem. Vi vet utifrån Lukas evangelium att vår Mästare hade sådana hörntofsar i lydnad för Guds bud. Tofsarna representerade personens rättfärdighet.

”Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år och som ingen hade kunnat bota. Hon närmade sig Jeshua bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, och genast stannade blödningen.” (Luk 8:43-44)

Det räckte med att kvinnan rörde vid en hörntofs på Jeshuas mantel för att bli helad. Dessa tofsar representerade alla HERRENS bud, dvs Guds rättfärdighet. Samma hebreiska ord som används om hörntofsarna nämns också i Malaki 4:2: ”Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar [hörntofsar].” ”Rättfärdighetens sol” är en profetia som handlar om Messias ”den Rättfärdige”. (Luk 1:78, Apg 7:52) Det var denna tro kvinnan hade när hon rörde vid Jeshuas hörntofsar. Därför sa Mästaren till henne: ”Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid.” (Luk 8:48)

Jeshua varnade dock för att inte göra hörntofsar och böneremmar till en uppvisning för andra för att visa sin fromhet. “Och alla sina gärningar gör de för att människor skall se dem. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora.” (Matt 23:5)

”…och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs.” Hörntofsarna skulle innehålla ett himmelsblått snöre. På hebreiska heter färgen techelet, vilket betyder himmelsblå eller närmast ”turkos”. Färgen produceras från en körtel i en speciell havssnigel som heter Murex trunculus. När körteln utsätts för luft och solljus produceras den speciella himmelsblå färgen. Denna snigel har återupptäckts igen på havsbotten efter det judiska folkets återkomst till Israel i modern tid och produceras nu återigen i Israel precis som på Bibelns tid.

Färgen symboliserar både himmelen, buden i Toran och den Helige Ande. Dessa saker hör ihop. Jeshua sa: ”sök först Guds rike och hans rättfärdighet!” (Matt 6:33)

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren av Lars Enarson.

 

Annonser
Standard