Artikel, Parasha

Apostlarna och tempeltjänsten (Chukat)

“Den som rör vid en död människa skall vara oren i sju dagar. Han skall rena sig med vattnet på tredje dagen och på sjunde dagen, och så blir han ren. Men om han inte renar sig på tredje dagen och på sjunde dagen, blir han inte ren. Var och en som rör vid ett lik, vid en död människa, och inte renar sig, han orenar HERRENS tabernakel och skall utrotas ur Israel. Eftersom reningsvattnet inte blivit stänkt på honom är han oren. Hans orenhet är alltjämt kvar.” (4 Mos 19:11-13)

Paulus underordnade sig denna reningsceremoni genom askan från den röda kvigan, när han avslutade sitt nasirat i Jerusalem. Det står: ”Då tog Paulus med sig männen, och nästa dag renade han sig tillsammans med dem och gick till templet och gav till känna, när renhetsdagarna skulle vara avslutade och offer bäras fram för var och en av dem.” (Apg 21:26)

Jerusalems och Templets förstörelse år 70 var en dom över det judiska folkets avfällighet, som Jeshua grät över. Det var ingen efterlängtad triumf.

“När Jeshua kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den och sade: ‘Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Ty det skall komma dagar över dig, när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.’ Sedan gick Jeshua in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sade till dem: ‘Det står skrivet: Mitt hus skall vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.’” (Luk 19:41-46)

Jeshua gjorde ett sista försök att rädda sin Faders hus från att förstöras genom att rensa tempelplatsen från kommersialiseringen, men det hjälpte inte. Fyrtio år senare kom domen. Kristna har många gånger framställt detta som en triumf över ett förlegat system och ett steg framåt mot en bättre tidsålder. Men det är inte hela sanningen. De första lärjungarna såg det inte enbart på det sättet. De älskade fortfarande Templet och samlades där troget varje dag till gudstjänst. Det står om dem: ”Och de var alltid i templet och prisade Gud.” (Luk 24:53)

Templets förstörelse år 70 innebar inte bara början på det judiska folkets långa förskingring, utan även början på den ursprungliga, apostoliska trons förfall. Den ursprungliga trons upprättelse i den yttersta tiden går hand i hand med Jerusalems och det judiska folkets upprättelse igen i sitt eget land. ”Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?” (Rom 11:15)

”Den som rör vid en död människa skall vara oren i sju dagar. Han skall rena sig med vattnet på tredje dagen och på sjunde dagen, och så blir han ren.” (v. 11-12)

Talen tre och sju syftar här på uppståndelsen från de döda. Messias uppstod på den tredje dagen som förstlingen av de avsomnade. De som tillhör Messias har redan nu del i den uppståndelsen andligen genom pånyttfödelsen. Vi har redan nu blivit gjorda levande med honom. Men på den sjunde dagen efter Adams fall då döden kom in i mänskligheten, dvs efter sex tusen år, kommer de som tillhör Messias att uppstå också fysiskt från de döda vid hans ankomst för att ärva Guds rike. Då kommer döden att vara helt uppslukad och segern vunnen!

“Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.” (1 Co 15:50-54)

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: Chukat (Stadgan) 4 Mos 19:1–22:1. Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna. Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv? 

Klicka här om du vill prenumerera på Veckans Torah och läsa hela kommentaren av Lars Enarson.

 

Annonser
Standard