Artikel, Parasha

Den andra Toran (Dvarim)

 

”Detta är de ord som Mose talade till hela Israel på andra sidan Jordan, i öknen, på hedmarken mitt emot Suf mellan Paran och Tofel, Laban, Haserot och Di-Sahab.” (5 Mos 1:1)

Vi har nu kommit fram till Torans femte och sista bok. På engelska kallas Femte Mosebok för Deuteronomy, vilket kommer från grekiskan och betyder ”Den andra lagen”.

På hebreiska är namnet Dvarim, som betyder ”Ord”. Femte Mosebok utgör det tal som Mose gav till den nya generationen som stod beredd att inta Landet. De flesta hade inte varit med om uppenbarelsen vid Sinai då Toran gavs. En del av dem hade sett Gud stiga ner på Sinai berg, men de var under 20 år gamla då. Mose repeterar därför mycket av Toran för den nya generationen, därav namnet på engelska Deuteronomy, ”Den andra lagen” ”Den andra Toran”.

”I det fyrtionde året, på första dagen i elfte månaden, talade Mose till Israels barn, alldeles så som HERREN hade befallt honom att tala till dem. Han gjorde det sedan han hade slagit Sichon, amoreernas kung, som bodde i Hesbon, och Og, kungen i Basan, som bodde i Ashtarot vid Edrei. På andra sidan Jordan i Moabs land började Mose denna undervisning [denna Tora].” (v. 3-5)

Jeshua citerade enbart ur Femte Mosebok när han stod emot djävulens alla frestelser i öknen, innan han skulle börja sin tjänst.

“Sedan fördes Jeshua av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: ’Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.’ Jeshua svarade: ’Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.’” (Matt 4:1-4)

Det var i precis samma trakt vid Jordanfloden som Mose undervisade folket innan de skulle gå in i Löfteslandet och sa:

“Kom ihåg hur HERREN, din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun.” (5 Mos 8:2-3)

“Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” (Heb 4:15)

Femte Mosebok skiljer sig på ett markant sätt från de tidigare Moseböckerna. ”Och HERREN talade till Mose. Han sade…” är en fras som upprepas gång på gång i Andra, Tredje och Fjärde Moseboken. Det är faktiskt den mening som förekommer oftare än någon annan i hela Skriften. Inte underligt att fariséerna och de skriftlärde sa: “Vi vet att Gud har talat till Mose.” (Joh 9:29) Det är många kristna som inte verkar ha kommit så långt i sin bibelkunskap. De har undgått den vanligaste meningen i hela Bibeln!

Orden ”Och HERREN talade till Mose, han sade…” förekommer nämligen inte mer en enda gång i Femte Mosebok, se 5 Mos 32:48. Medan speciellt de tre föregående böckerna i Toran innehåller HERRENS ord genom Mose, är det nu Mose själv som i Femte Mosebok talar om det som Gud visat honom. Detta är fortfarande Guds inspirerade ord, men uppenbarelsen ligger på en annan nivå. I Femte Mosebok går den via Mose, precis som den senare gjorde via profeterna som kom efter honom. Mose talar det som Gud visat honom. I de första böckerna är det däremot Gud själv som talar direkt genom Mose. Det är en skillnad mellan dessa två.

I de första Moseböckerna var HERRENS Ord i Mose mun på ett unikt sätt då han umgicks med HERREN ansikte mot ansikte[i]. Stefanus sa inför Stora Rådet: ”Det var Mose som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder, och som tog emot levande ord för att ge till oss.” (Apg 7:38)

I detta är han en förebild på Messias, som det står: ”En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom.” (5 Mos 18:18-19)

När Jeshua talade kunde han säga: ”Ni har hört att det är sagt till fäderna… Jag säger er…” (Matt 5:21-22) Detta var något nytt. Han kunde hänvisa till sin egen auktoritet eftersom Faderns ord var i hans mun. Det står: ”När Jeshua hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.” (Matt 7:28- 29)

Jeshua är den profet som är lik Mose och som kommit efter honom. Gud talade direkt genom honom. Han sa till dem som lyssnade på honom: ”De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv.” (Joh 14:10)

[i] Se 4 Mos 12:6-8 och 5 Mos 34:10.

Klicka här om du vill prenumerera på veckans Torah och läsa hela kommentaren.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: Dvarim (Ord) 5 Mos 1:1–3:22

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

Annonser
Standard