Artikel, Parasha

Ki Tetze (När du går ut)

Messias blev en förbannelse för oss

”Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så skall den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du skall begrava den samma dag, ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Du skall inte orena det land som HERREN, din Gud, ger dig till arvedel.” (5 Mos 21:22-23)

En synd som förtjänar döden handlade på det andra Templets tid antingen om hädelse eller avgudadyrkan. En sådan person skulle stenas och därefter skulle kroppen hängas upp på trä fram till kvällen.

Jeshua fick denna anklagelse (Mt 26:65) och dömdes till döden mitt i natten i en hastigt sammankallad skenrättegång. Vi denna tidpunkt hade romarna fråntagit Stora Rådet rätten att verkställa dödsdomar (Joh 18:31) så de blev tvungna att övertyga Pilatus att korsfästa honom för uppvigling mot staten.

Paulus citerade detta avsnitt i Toran när han skrev till Galaterna: ”Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. …Messias friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jeshua Messias komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.” (Gal 3:10,13-14)

Toran är inte en förbannelse. Det är olydnad mot Toran som medför förbannelse. Det står skrivet: “Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.” (Jes 53:6) Messias tog straffet för all vår olydnad mot Toran för att vi skulle bli välsignade med Abrahams välsignelse och få den utlovade Anden.

Det är profetiskt att Toran tar upp detta omedelbart efter budet att stena en upprorisk son till döden. Jeshua, som var fullkomligt lydig sin Fadern ända in i döden på korset, tog vårt straff som upproriska söner! ”Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.” (Fil 2:7-8) Vilken förunderlig nåd! Låt oss aldrig glömma att tacka Gud varje dag för Messias dyrbara offer för vår eviga frälsning!

Det står om Messias död: ”Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten – det var nämligen en stor sabbatsdag – bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. …Josef från Arimatea, som var en Jeshuas lärjunge i hemlighet, av rädsla för judarna, bad därefter Pilatus att få ta ner Jeshuas kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick därför och tog hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jeshua om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring hundra pund. De tog Jeshuas kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de välluktande salvorna, enligt begravningsseden bland judarna.” (Joh 19:31,38-40)

Josef från Arimatea och Nikodemus var gudfruktiga och kände till Torans bud att kroppen från en person som avrättats inte fick hänga kvar över natten. Därför bad de om tillåtelse att få begrava honom. De visade samtidigt hur mycket de uppskattade Jeshua och ville hedra honom. En blandning på hundra pund av myrra och aloe skulle i dagens situation kosta över en miljon kronor! Så uppfylldes ordet: ”bland de rika kom han först, när han var död.” (Jes 53:9, 1917 års övers.)

Genom att ta i Jesu kropp förlorade Josef och Nikodemus också möjligheten att kunna äta av påskalammet den kvällen eftersom de blivit orena och det tog sju dagar att kunna bli rena igen. Det står i Johannes 11:55: ”Judarnas påsk närmade sig, och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 5 Mos 21:10–25:19

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

KLICKA HÄR OM DU VILL PRENUMERERA PÅ VECKANS TORAH OCH LÄSA HELA KOMMENTAREN AV LARS ENARSON.

Annonser
Standard