Artikel, Parasha

Nitzavim (Ni står)

Det fördolda och det uppenbarade

”Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.” (5 Mos 29:29)

Tänk om vi hade varit lite bättre genom historien att följa denna princip! Det finns många sanningar i Bibeln som är omöjliga att förklara och förstå. Ändå verkar det vara just de sakerna som sysselsatt kristna mer än något annat genom historien. Det främsta exemplet är väl Messias gudomliga natur. Inom några hundra år efter Messias hade kyrkan definierat flera hundra olika villoläror om just denna hemlighet, som ändå ingen helt kan förklara. Judar undra ofta med rätta: Tänk om kristna hade varit lite duktigare på att lyda Jeshuas befallningar och leva som han lärde, i stället för att försöka definiera hans natur. Då skulle historien sett annorlunda ut.

Judendomen är mer intresserad av att ta reda på hur vi ska leva, än hur vi ska tänka och så var det även bland de första lärjungarna till Messias. Didaché är en av de allra äldsta kristna dokumenten vid sidan om de Apostoliska Skrifterna. Den börjar med att beskriva livets väg och dödens väg utifrån i första hand undervisningen i Bergspredikan. Det handlar om ett praktiskt liv i Messias efterföljd. Den tar inte upp några som helst teologiska spetsfundigheter kring t ex treenigheten eller nattvarden, vilket har gett upphov till så mycket splittring och debatterande.

”…det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna Tora.” (v. 29) Någon har sagt: ”Det är inte det som jag inte begriper i Bibeln som bekymrar mig mest. Det är det som jag begriper som bekymrar mig.” Vi behöver bli mer upptagna med att följa och lyda det som är uppenbart, tydligt och klart, än att sysselsätta oss med sådant som vi inte kan förstå eller som är oklart. Vem kan till fullo förstå eller förklara Guds väsen? Ingen dödlig människa! Gud är odefinierbar och Skriften gör inga anspråk på att förklara det som inte går att förklara.

Det är viktigt att vi inte blir upptagna med att debattera spetsfundigheter och kontroverser, utan ser till att vi koncentrerar oss på det som är viktigast. Vi behöver prioritera kärlek till varandra och lydnad för Guds ord, inte spektakulära teorier och spekulationer.

”Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jeshua Messias sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor.” (1 Tim 6:3-5)

“Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta utan bryter bara ner åhörarna. …Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider.” (2 Tim 2:14,23)

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 5 Mos 29:10–30:20

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

KLICKA HÄR OM DU VILL PRENUMERERA PÅ VECKANS TORAH OCH LÄSA HELA KOMMENTAREN AV LARS ENARSON.

Annonser
Standard