Betraktelse

Kjell Sjöberg: Vad kristna har att lära av Sionismen

”Under förskingringen hade de [det judiska folket] hela tiden två frestelser som kristna också har. Den ena var att skapa ghetton, där de levde isolerade som judar och upprätthöll sin judiska tro. Det andra var assimilering – att kompromissa bort sin tro och smälta in i hedningarnas levnadsmönster. Att ta efter seder och bruk från de kulturer inom vilka de bodde. Den tredje vägen var att bära drömmen om återupprättelsen inom sig. Hoppet hölls levande genom ’The Madmen of the Spirit,’ Andens vanvettingar, de sionistiska drömmarna, som vägrade att låsa in sig i ghettons eller att kompromissa bort visionen. De bar visionen om att judarna skulle återvända till sitt land.”

Jubelåret av Kjell Sjöberg (pdf 2016).

Intressanta paralleller som tål att tänkas på …


Bild: YouTube/CymbalTV

Annonser
Standard