Parasha

Beshalach (När han sände)

Vandringen genom Sävhavet

“HERREN sade till Mose: ’Säg till Israels barn att de vänder om och slår läger framför Pi-Hahirot, mellan Migdol och havet. Mitt emot Baal-Sefon skall ni slå läger vid havet. Farao kommer att säga att Israels barn har gått vilse i landet och blivit instängda i öknen. Och jag skall göra faraos hjärta hårt så att han förföljer dem. Jag skall förhärliga mig på farao och hela hans här, så att egyptierna förstår att jag är HERREN.’ Och de gjorde så. ” (2 Mos 14:1-4)

Röda Havet kallas på hebreiska för Sävhavet, vilket också är det namn som används i Bibel 2000.

Israels barn hade slaktat påskalammen på eftermiddagen den 14 Nisan[i], precis som Messias c:a 1500 år senare dog klockan tre på eftermiddagen den 14 Nisan. De strök blodet på dörrposterna och åt sedan lammet under kvällen och natten den 15 Nisan. På morgonen den 15 Nisan vandrade de ut ur Egypten.

Enligt judisk tradition tågade de genom Sävhavet sju dagar senare, på den sista dagen i det Osyrade Brödets Högtid, den 21 Nisan. Vandringen genom Sävhavet är en förebild på uppståndelsen. Det var då som frälsningen från Egypten fullbordades genom att Israels barn uppstod till ett nytt liv fullständigt befriade från farao. Han var död och kunde aldrig mer hota dem.

Innan dess hade Israels barn tågat två dagsresor in i öknen och sedan på tredje dagen vänt om igen för att slå läger ”framför Pi-Hahirot, mellan Migdol och havet.” Talet tre är i Skrifterna förknippat med uppståndelsen. Den kronologiska ordningen är enligt traditionen:

14 Nisan Lammen slaktas på eftermiddagen. (2 Mos 12:6)

15 Nisan Uttåget sker. De tågar från Raamses till Suckot. (2 Mos 12:37)

16 Nisan De tågar vidare från Suckot till Etam på gränsen till öknen. (2 Mos 13:20)

17 Nisan De vänder tillbaka från Etam och tågar till Pi-Hahirot. (2 Mos 14:2)

18 Nisan De stannar kvar vid Pi-Hahirot.

19-20 Nisan Farao börjar förfölja dem.

21 Nisan Vandringen genom Sävhavet på natten. De kommer ut på andra sidan på morgonen.

Den 15 och den 21 Nisan utgör idag sabbater: ”Och på femtonde dagen i samma månad är HERRENS osyrade bröds högtid. Då skall ni äta osyrat bröd i sju dagar. På den första dagen skall ni hålla en helig sammankomst. Ni skall då inte utföra något arbete. Och ni skall offra eldsoffer åt HERREN i sju dagar. På sjunde dagen skall ni åter hålla en helig sammankomst, och då skall ni inte utföra något arbete.” (3 Mos 23:6-8) Vid solnedgången den 14 Nisan, då den första sabbaten i det Osyrade brödets högtid börjar, äter man påskmåltiden.

Under de senaste århundradena har det blivit en tradition bland många judar, inklusive messianska judar, att fira ytterligare en måltid vid solnedgången den 20 Nisan, då den avslutande sabbaten i högtiden börjar. Denna måltid är till minne av vandringen genom Sävhavet och uppståndelsen och kallas för ”Messias måltid”. Den ser fram emot det messianska framtidshoppet, som Jeshua uttryckte vid den sista påskmåltiden med apostlarna:

“Och han sade till dem: ’Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar. Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det [igen] förrän det får sin fullbordan i Guds rike.’ Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: ’Tag detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt [igen] förrän Guds rike kommer.’” (Luk 22:15-18)

Vandringen genom Sävhavet är både en bild på uppståndelsen från de döda, men också en bild på dopet i vatten till Messias då vi uppstår med honom till ett nytt liv. Efter Israels barn hade tågat genom Sävhavet hade farao och fångenskapen i Egypten förlorat all makt över dem. Farao och hela hans här låg döda på stranden. Fram till denna stund var Israels barn rent juridiskt fortfarande faraos egendom. Men nu var de fria. ”På detta sätt frälste HERREN den dagen Israel från egyptiernas hand, och Israel såg egyptierna ligga döda på havets strand.” (v. 30) På samma sätt har satans och syndens anspråk på oss brutits genom dopet i vatten. Satan har inte längre några juridiska anspråk eller rättigheter på våra liv. Paulus skriver om detta:

”Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Messias Jeshua har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Messias uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Messias, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Messias, tror vi att vi också skall leva med honom. Vi vet att Messias aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Messias Jeshua.” (Rom 6:1-11)

Petrus skriver också om syndafloden som en bild på dopet i vatten. ”I [arken] blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jeshua Messias uppståndelse.” (1 Pet 3:20-21) Samma vatten som frälste Noa och hans familj, dränkte den gamla världen och de som inte trodde. Samma vatten som räddade Israels barn, dödade farao och hans här. På samma sätt befrias vi från det gamla livet genom dopet i vatten till Messias.

Detta dop till Messias sker genom tro på hans uppståndelse. Det står i Hebreerbrevet: I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark, men när egyptierna försökte, dränktes de.” (Heb 11:29) Att Israels barn gick i tro genom Sävhavet ser vi i Toran där det står: ”Sedan sade HERREN till Mose: ”Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark.” (v.15-16)

HERREN sa alltså först till Mose att han skulle befalla Israels barn att dra vidare. Sedan skulle han lyfta sin stav och dela på vattnet. Israels barn fick först dra vidare i tro. En tro utan handling är död. Enligt traditionen var det Nahson Amminadabs son, hövdingen för Juda stam (4 Mos 7:12), som först steg ut i vattnet i tro. Vattnet nådde honom ändå upp till halsen innan havet började dela på sig. På samma sätt frälser dopet oss genom tron i kraft av Messias uppståndelse, som det står: ”ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete — i kraft av Jeshua Messias uppståndelse.” (1 Pet 3:21, 1917 års övers.)

“Mose svarade folket: ‘Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.’” (v. 13-14)

När de gick genom Sävhavet gjorde de det i tro. Allt de behövde göra för att bli frälsta var att i tro lyda Gud. Gud gjorde hela verket. Paulus skriver: Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning.” (2 Tim 3:16) Det betyder att Toran är given för undervisning, på grekiska didaskalia, vilket också kan översättas med ”lära eller doktrin”, som till exempel när Paulus talar om ”onda andars läror” (1 Tim 4:1). Toran visar oss angående läran om dopet i vatten att man först blir försonad med Gud genom att förtrösta på Messias blod och sedan blir man döpt i vatten för att begrava det gamla livet. Därför står det skrivet: ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst.” (Mark 16:16) Om du inte är döpt i vatten genom tro på Messias sedan du blivit försonad med Gud genom att förtrösta på Jeshuas blod, så behöver du göra det. Det är en mäktig manifestation i andevärlden att du brutit med ditt gamla liv när du döps i vatten till Messias.

Vandringen genom Sävhavet förebildar alltså vår uppståndelse genom dopet in i ett nytt liv i Messias. Men som vi redan nämnt förebildar den också Messias uppståndelse från de döda. Det står att när Israels barn såg egyptierna ligga döda på havets strand trodde de på HERREN:

“På detta sätt frälste HERREN den dagen Israel från egyptiernas hand, och Israel såg egyptierna ligga döda på havets strand. När Israels barn såg den stora makt som HERREN hade visat mot egyptierna, fruktade folket HERREN. Och de trodde på HERREN och på hans tjänare Mose.” (v. 30-31)

De hade tro på Gud redan innan, men nu kom deras tro upp på en högre nivå. Likadant står det om lärjungarna efter uppståndelsen att när de såg att Jeshua levande trodde de. De hade en tro på Honom redan innan då de hade följt Honom i tre år. Men nu kom deras tro in på en ny nivå. ”Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden.” (Mark 16:14) ”Thomas svarade honom: ‘Min Herre och min Gud!’ Jeshua sade till honom: ‘Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.’” (Joh 20:28-29)

[i] Månaden Nisan hette inte vid denna tid Nisan utan Aviv. Det står: ”Den här dagen i månaden Aviv drar ni ut.” (2 Mos 13:4) Aviv betyder vår. Det betyder att Påsken alltid äger rum på våren. Av den anledningen har den bibliska kalendern en extra skottmånad före Nisan ungefär var tredje år. Namnet Nisan uppstod senare i Babylonien.

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 2 Mos 13:17–17:16

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna.

Bed att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

KLICKA HÄR OM DU VILL PRENUMERERA PÅ VECKANS TORAH OCH LÄSA HELA KOMMENTAREN AV LARS ENARSON.

Annonser
Standard