Artikel

Noach (Noa)

De första två tusen åren

De första veckoläsningarna i Toran är förhållandevis långa och spänner över långa tidsperioder. Bereshit, som vi studerade förra veckan, omfattar de första dryga tusen åren av mänsklighetens historia från Adam till Noa och avslutas med orden ”Men Noa hade funnit nåd inför HERRENS ögon”. (1 Mos 6:8)

Denna veckas parasha omfattar de följande tusen åren från Noa till Abrahams uttåg ur kaldeiska Ur. Abraham föddes cirka 2000 år efter Adam.1

De två första veckoläsningarna ger oss alltså Torans beskrivning av något mer än en tredjedel av människans historia. Syftet är att beskriva enbart de viktigaste händelserna för att ge bakgrunden till det utvalda folkets framträdande i historien.

Bereshit slutade med en tragisk beskrivning av det andliga och moraliska tillståndet tio generationer efter syndafallet. ”Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.” (1 Mos 6:5-6)

Då Noa föddes hade Adam, som hade umgåtts med Gud i Edens lustgård, bara varit död ungefär 100 år och Adams son Set inte ens i 20 år. Gång på gång ser vi i Skriften hur det sker ett andligt avfall i generationen direkt efter det att en gudfruktig generation dött ut. Så var det med generationen efter Josua (Dom 2:7- 13), så var det med generationen efter David (1 Kung 11:4-11) och så var det i stora drag även med generationen efter apostlarna dött ut (Apg 20:29-30, 3 Joh v. 9-10). Ett av de få undantagen är Abraham, som ju blivit känd som fader Abraham. Gud sa om honom:

”Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham skall det ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom skall alla folk på jorden bli välsignade. Ty jag har utvalt honom för att han skall befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till HERRENS väg och handla rättfärdigt och rätt, så att HERREN kan uppfylla sina löften till Abraham.’” (1 Mos 18:17-19)

Det finns ingen större kallelse än att vara en far som kan fostra sina barn efter sig att hålla HERRENS väg. Abraham, Isak och Jakob följde alla efter HERREN. Tre generationer som tjänar Gud tillsammans är en oerhörd styrka i andevärlden.

En messiansk profetia

Noa betyder vila och tröst eller lindring. Det står om honom: ”När Lemek var 182 år fick han en son. Han gav honom namnet Noa, ty han sade: ‘Denne skall trösta oss under vårt arbete och våra händers möda, när vi brukar jorden som HERREN har förbannat.’” (1 Mos 5:28-29) Detta var en profetia om den frälsning och vila från människans ondska, som Noa skulle förmedla.

Adams släktregister i 1 Moseboken 5 utgör en messiansk profetia enligt nedanstående.

Namn: Betydelse:

Adam jordisk, människa

Set placera, fixerad

Enos dödlig människa,

Kenan köpare, ägare

Mahalalel prisad av Gud

Jered stiger ner

Hanok överlåten, invigd

Metusela han har sänt sin död, eller hans död sänder 2

Lemek fattig, gjord ringa, eländig

Noa vila, tröst, lindring

I Skriften representerar talet tio helheten. De tio första generationerna representerar hela mänskligheten. Vi kan sammanfatta släktregistret över de tio första generationerna på följande sätt:

”Människan (Adam) sitter fast (Set) i ett dödligt tillstånd (Enos). En återlösare (Kenan), prisad av Gud (Mahalalel), stiger ner (Jered). Han är invigd (Hanok) för att genom sin död sända (Metusela) de fattiga och eländiga (Lemek) vila, tröst och lindring, dvs frälsning (Noa).”

Noa representerar sabbatsvilan i Guds rike när Messias kommer och slutligen upprättar fred över hela jorden. ”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.” (Mt 24:37)


 

1 Enligt traditionell tideräkning föddes Noa år 1056 efter Adam skapades och Abraham år 1948 efter Adam. 1 Mos 11:32; 12:4 samt Apg 7:4 visar dock att Abraham bör ha fötts 60 år senare, runt år 2000 år efter Adam.

2 Syndafloden kom samma år som Metusela dog.


 

Kommentar till veckans parasha (avsnitt) från Toran: 1 Mos 6:9–11:32

Vi rekommenderar att du läser igenom det aktuella avsnittet i din Bibel först innan du studerar kommentarerna. Be att Gud talar till dig när du läser kommentarerna och tänk på följande: (1) Vad talar starkast till mig? (2) Vad kan jag börja tillämpa? (3) Finns det något jag behöver ändra på i mitt liv?

KLICKA HÄR OM DU VILL PRENUMERERA PÅ VECKANS TORAH OCH LÄSA HELA KOMMENTAREN AV LARS ENARSON.

 

Annonser
Standard