Om Eliyahu

Eliyahu är ett nätverk som vill verka för ökad kunskap om messiansk judendom. Vi arrangerar samtalshelger, kurser, retreater och konferenser. Eliyahu erbjuder även en nätbaserad tidskrift med artiklar och betraktelser som bl. a. berör messiansk teologi, bön och lärjungaskap. Kontakta oss gärna om du har frågor! eliyahujournal@gmail.com

Följ Eliyahu via e-post!

Intresserad men vill inte surfa hit jämt? Följ Eliyahu enkelt via epost så får du artiklarna så snart de skrivs! Ingen spam. Klicka på ”följ” längst ner i fönstrets högra hörna!


Medarbetare

DavidBioWEB

David Åhlén, lovsångare och artist, är bosatt med sin familj på Gotland. David är bl.a. initiativtagare till Sthlms bönehus och den kristna kulturtidskriften Cre. David är uppväxt inom baptistsamfundet och har i många år varit aktiv som lovsångsledare inom Vineyardrörelsen. 


Bio-pic-both2-Film-nc02

Johannes Enarson är gift med Sofia och tillsammans jobbar de i heltidstjänst för Guds rike. Johannes kommer från en kristen karismatisk bakgrund – uppväxt i Sverige, USA och Israel – och har rest i många olika kristna samt judiska sammanhang. Han är inte jude, men följer judarnas Konung. Han älskar bibelstudier, att spela musik, tillbedjan och grafisk formgivning. Han är författare till bl.a. en messiansk bönebok och medförfattare till en grundkurs om den kristna trons judiska rötter.


 

Våra trosgrunder

Biblisk grund

Vi tror på en Gud så som han har uppenbarat sig i Skrifterna: “Hör Israel, HERREN vår Gud, HERREN är en” (5 Mosebok 6:4).

Vi tror att Jesus (Jeshua) från Nasaret är Guds Son, Messias, den Evige i vilken gudomens hela fullhet bor i kroppslig gestalt. Han är Ordet som blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning (Johannes 1:1-14, Kolosserbrevet 2:9). För mer om Messias gudomlighet, se boken Stötestenen!

Vi tror att Guds Ande tröstar, undervisar, leder, bor i och styrker alla de som Gud pånyttföder (Apostlagärningarna 9:31, 1 Johannes 2:27, Johannes 16:13, 1 Korintierbrevet 3:16, 2 Timotius 1:7).

Vi tror att Bibeln, både Tanakh (Gamla Testamentet) och de Apostoliska Skrifterna (Nya Testamentet), är det enda inspirerade, ofelbara och auktoritativa Gudsordet.

Vi tror att alla har syndat och saknar härligheten från Gud (Romarbrevet 3:23).

Vi tror att Jeshuas död och uppståndelse uträttade full försoning för alla de som tror på honom. Vem som än förtröstar på Gud och på endast hans verk, blir en ny skapelse i Jeshua, fylls med Guds Ande och blir frälst från mörkrets välde och förd in i hans älskade Sons rike (Efesierbrevet 2:8-9, Romarbrevet 5-6, Kolosserbrevet 1:13).

Vi tror på rättfärdiggörelse genom tro, endast genom Guds nåd och inte på grund av mänskliga gärningar. Man kan varken förtjäna eller behålla denna eviga frälsning med egen kraft. Den nya skapelsen är endast Guds verk (Efesierbrevet 2:8-9, Romarbrevet 8:29-39).

Vi tror på den andliga enheten och likvärdheten mellan alla troende i Jeshua Messias (Efesierbrevet 2:11-22).

Vi tror på kontinuiteten av Guds förbund med det judiska folket, Israels fysiska folk (Jeremia 31:35–36 med parallelställen). En del av uppfyllelsen av dessa förbund är det judiska folkets fysiska återvändo till det förlovade landet (5 Mosebok 30).

Vi tror att alla icke-judar som förtröstar på Jeshua är inympade i Israel. Medan detta inte gör dem till judar, är de fullt likvärdiga deltagare i förbunden med deras löfte (Efesierbrevet 2:12, Romarbrevet 11:11-24, Jeremia 31:33).

Vi tror att Toran är en uppenbarelse av Guds rättfärdighet och är (tillsammans med resten av Skrifterna) en beskrivning av den frälsta menighetens livsstil (Matteus 5:17-19, 2 Timotius 3:16-17).

Vi tror på Messias konkreta, fysiska återkomst till att härska och regera från Davids tron i Jerusalem. Vi tror på en premillennial syn vad gäller hans återkomst (Sakarja 14, Uppenbarelseboken 19-20).

Baserad på “Biblical Foundations”, ffoz.org

 

Annonser