Artikel

Kristen och kosher?

I takt med att den messianska rörelsen växer utmanas kyrkan i många frågor av en alternativ bibeltolkning. En av dessa frågor har att göra med bibelns matregler. När kyrkan traditionellt tolkat Petrus syn (Apg 10:9-16) som ett tecken på att all mat är ren och ok att äta, ger oss de Jesustroende judarna en ny tolkning.

Aaron Eby, Jesustroende jude, bibellärare och författare till boken ”Biblically Kosher” (First Fruits of Zion, 2012) förklarar att Petrus syn inte alls handlar om mat – den bär snarare ett judiskt symbolspråk genom vilket Gud ville berätta för Petrus att hedningarna inte var orena ”Men mig har Gud visat att man inte skall kalla någon människa ohelig eller oren” (Apg 10:28). I synen symboliserar djuren olika nationer/folkslag och duken med dess fyra hörn symboliserar världen. Det finns inget i bibeltexten som antyder att Petrus efter synen ändrar sin hållning i fråga om matregler. Petrus fortsätter, liksom de övriga apostlarna, hålla den judiska lagen.  Läs mer

Annonser
Standard