Recension

Jesus med judiska ögon

jesus_med_judiska_ogon-lundgren_svante-27016918-390083063-frnt

Svante Lundgren”Jesus med judiska ögon”(Artos)

I boken ”Jesus med judiska ögon” presenterar teologen Svante Lundgren judisk Jesusforskning och lyfter fram både liberala och ortodoxa judiska teologer som haft betydelse för synen på Jesus. Läs mer

Annonser
Standard
Artikel

Skulle Paulus ha omskurit sin son? NT professor uttalar sig

hurtado-high-res2-candy

Med tanke på Eliyahus pågående artikelserie om omskärelse, känns det väldigt relevant att den världsberömda NT forskaren Larry Hurtado igår publicerade ett inlägg på sin blogg: ”Would Paul Have Circumcised His Son?” (Skulle Paulus ha omskurit sin son?). Hurtado högst betydande åsikt är som frisk luft bland gamla dammiga missuppfattningar om Paulus.

Han börjar med att ta upp den gamla teologiska uppfattningen som han hittar i John Dominic Crossans The Birth of Christianity (HarperCollins, 1998): “…to put it bluntly and practically, if Paul had had a son, he would not have circumcised him” (xxv). Därefter ger han sin egen åsikt och avrundar artikeln med följande ord:

Läs mer

Standard
Artikel

Stötestenen del 3: lästips

I samband med gästartiklarna om ”Stötestenen” angående kristologi vill jag tipsa om aktuella artiklar på nätet med vilka man kan fördjupa sig i ämnet.

Rav Kinzer om Nicaenska trosbekännelsen

fc1da7257992fc36032e11db3df7a664_XLEn av den messianska judendomens idag ledande teologer är rabbinen Mark Kinzer. Han skrev en viktig uppsats om debatten kring kristologi och den Nicianska trosbekännelsen från ett judiskt messianskt perspektiv: Finding Our Way Through Nicaea: The Deity of Yeshua, Bilateral Ecclesiology, and Redemptive Encounter with the Living God. Uppsatsen presenterades till Hashivenu Forum i Los Angeles år 2010. Kinzer visar på Nicaeas riktiga beslut om Bibelns budskap angående Israels Gud, samt bekännelsens svagheter gentemot det judiska folket och följaktligen den situationen församlingen och messianska judar nu befinner sig i. Darrell L. Bock gav också en respons till Kinzers presentation.

”A few years ago a controversy erupted in the Israeli Messianic Jewish movement over the question, ”Is Yeshua God?” Some leaders had publicly answered the question with a definitive ”No!” Their refusal to call Yeshua ”God” ignited a firestorm. In the eyes of many, these dissenting leaders had denied the basic tenet of Yeshua-faith. Läs mer

Standard
Gästartikel

Stötestenen del 2

Hörnstenen

“Håll HERREN Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han skall vara en helgedom. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla.” (Jes. 8:13–14)

Vi har redan fastställt att det huvudsakligen var Jeshuas anspråk på gudomlighet som blev en stötesten för de judiska ledarna för två tusen år sedan. Vi nämnde även att det hebreiska ordet för sten, even, består av orden för Fader och Son förenade tillsammans. Det är denna enhet som fram till idag utgjort det huvudsakliga hindret för det judiska folket att tro på Jeshua, men som en dag kommer att bli den dyrbara hörnstenen!

Så, hur ett är Fadern och Sonen? Somliga säger: “Det är klart att Fadern och Sonen är ett. Men detta handlar om att de är ett i syfte och vilja, ingenting annat.” Vi ska titta närmare på den frågan och se om detta påstående verkligen stämmer med apostlarnas och profeternas undervisning.  Läs mer

Standard
Gästartikel

Stötestenen del 1

Det är en glädje att ha Lars Enarson som gästskribent här på Eliyahu! Lars är en förebild i sin iver för Guds rikes utbredande, sitt mångåriga bönearbete och sin passion för Guds ord. Bloggserien om Jesu gudomlighet är ett utdrag från ”Stötestenen” – en bok som jag varmt rekommenderar! I en tid då Jesu gudomlighet ifrågasätts så är det viktigt att med Andens ledning studera skriften och få klarhet i fundamentala frågor. Lars gör detta med profetisk skärpa. /David

Inledning

Efter delningen mellan judendomen och kristendomen blev så småningom frågan om Messias gudomlighet den avgörande skillnaden mellan de två religionerna. Treenighetsläran utvecklades inom kyrkan, medan judendomen helt förkastade tron på en gudomlig messiasgestalt. En expert inom dialogen mellan judiska rabbiner och kristna teologer har uttryckt det så här: “Tron på Jesu Gud förenar judar och kristna. Tron på Jesus som Gud skiljer oss åt.”

Med upprättelsen av den messianska judiska rörelsen i vår tid har denna fråga återigen blivit aktuell. Läs mer

Standard