Artikel

Ska du omskära din son? del 3

Yacov Gassinovitch

Kristnas ”nej” till judar

Vi har i denna artikelserie om omskärelse sett en översikt av apostlarnas lära angående omskärelse gentemot judar och hedningar. Genom kristen historia har det falska ryktet om Paulus, det att han undervisade judarna att inte omskära sina barn, levt vidare. Och det mycket av samma anledning: Paulus sa högljutt ”nej” till omskärelse för hedningar.

Jeshuas judiska lärjungar dog till sist ut i historien som en unik judisk rörelse. Denna situation fortsatte många århundraden under katolicismens storhetstid tills kristna till och med glömde bort att den funnits. Under denna tid var det strängt förbjudet för de fåtal judar som blev kristna att omskära sina barn. All Paulus argumentation till hedningar att de inte skulle omskära sig applicerades på judar.

Men på 1600-talet började puritanerna omvärdera sin syn på Romarbrevet 11. Läs mer

Annonser
Standard
Artikel

Skulle Paulus ha omskurit sin son? NT professor uttalar sig

hurtado-high-res2-candy

Med tanke på Eliyahus pågående artikelserie om omskärelse, känns det väldigt relevant att den världsberömda NT forskaren Larry Hurtado igår publicerade ett inlägg på sin blogg: ”Would Paul Have Circumcised His Son?” (Skulle Paulus ha omskurit sin son?). Hurtado högst betydande åsikt är som frisk luft bland gamla dammiga missuppfattningar om Paulus.

Han börjar med att ta upp den gamla teologiska uppfattningen som han hittar i John Dominic Crossans The Birth of Christianity (HarperCollins, 1998): “…to put it bluntly and practically, if Paul had had a son, he would not have circumcised him” (xxv). Därefter ger han sin egen åsikt och avrundar artikeln med följande ord:

Läs mer

Standard
Artikel

Ska du omskära din son? del 2

I den första artikeln om omskärelse började jag svara på en läsares fråga: Hur tänker du Johannes om omskärelse? Ska ni omskära om ni får en son, med tanke på den tro du har på judarnas konung? Och om så är fallet, hur går ni praktiskt tillväga? Jag förstår om det känns för privat att svara på. Inte för långt svar tack.”

Mitt korta svar löd: ”Nej, jag som icke-jude skulle inte omskära min son om jag med Guds nåd fick en. Men, om jag var messiansk jude skulle jag absolut göra det. Detta är, enligt min mening, Messias och apostlarnas klara lära.”

I den mer utförliga förklaringen i del 1 såg vi att apostlarna inte bara säger att hedningar inte behöver omskära sig; de säger klart ”nej” till omskärelse för hedningar. (Det kan finnas möjliga undantag! Mer om detta i kommande artiklar.) Följande artikel tar upp apostlarnas ”ja” till omskärelse när det gäller messianska judar. Läs mer

Standard
Artikel

Ska du omskära din son? del 1

En av Eliyahu’s läsare har ställt följande fråga:

”Hur tänker du Johannes om omskärelse? Ska ni omskära om ni får en son, med tanke på den tro du har på judarnas konung? Och om så är fallet, hur går ni praktiskt tillväga? Jag förstår om det känns för privat att svara på. Inte för långt svar tack.”

Det känns bra att behandla denna viktiga fråga om omskärelse i ett tidigt stadium här på Eliyahu. Det korta svaret är: Nej, jag (Johannes) som icke-jude skulle inte omskära min son om jag med Guds nåd fick en. Men, om jag var messiansk jude skulle jag absolut göra det. Detta är, enligt min mening, Messias och apostlarnas klara lära.  Läs mer

Standard